Αρχική > Κύπρος / κυπριακό > «Στους πρόσφυγες της Διασποράς, δικαίωμα ψήφου!»

«Στους πρόσφυγες της Διασποράς, δικαίωμα ψήφου!»

15/03/2016

Κυπριακή σημαία ανεμίζουσα

Refugees in the diaspora – their right to vote in a Cyprus referendum 

 

41 years since the Turkish invasion, Lobby for Cyprus looks to the future and makes the case for Cypriot refugees to participate in a future Cyprus settlement referendum. Our Right to Vote campaign takes steps to empower Cypriot refugees in the diaspora. Granting them the right to vote is not just a matter of principle – it is a matter of justice.

 

Lobby for Cyprus calls upon all refugees and their associations in the diaspora to join us in requesting from the president of Cyprus the right to vote in the next Cyprus solution referendum.

 

To the President of the Republic of Cyprus Mr Anastasiades

 

In the 2004 referendum on the Annan Plan to settle the Cyprus issue, Turkey’s illegal regime extended the right to vote to the illegal Turkish colonists.

 

However the refugees in the diaspora were not granted the right to vote. The vast majority of them were unable to satisfy the criteria of the Republic of Cyprus, which includes the requirement that they are resident in Cyprus for six months before a referendum.

 

We call upon the government of the Republic of Cyprus to respect the right to vote and give those in the diaspora a voice in determining the future of the Republic.

 

We call upon the government of the Republic of Cyprus to amend its laws accordingly so that those in the diaspora are able to vote in any future referendum which seeks to end the unlawful Turkish military occupation.

 

Προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριον Αναστασιάδη

 

Στο δημοψήφισμα του 2004 για το σχέδιο Αννάν για την επίλυση του ζητήματος της Κύπρου, το παράνομο καθεστώς της Τουρκίας επέκτεινε το δικαίωμα του εκλέγειν στους παράνομους Τούρκους εποίκους.

 

Ωστόσο, στους πρόσφυγες της διασποράς δεν είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα ψήφου. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς δεν ήταν σε θέση να ικανοποιήσει τα κριτήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία περιλαμβάνει την απαίτηση διαμονής στην Κύπρο έξι μήνες πριν από το δημοψήφισμα.

 

Εμείς οι υπογράφοντες, καλούμε την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να σεβαστεί το δικαίωμα του εκλέγειν και να δώσει σε αυτούς που βρίσκονται στη διασπορά μια φωνή για τον καθορισμό του μέλλοντος της Δημοκρατίας.

 

Καλούμε την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να τροποποιήσει τους νόμους της αναλόγως, έτσι ώστε εκείνοι που βρίσκονται στη διασπορά να είναι σε θέση να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε μελλοντικό δημοψήφισμα το οποίο επιδιώκει να θέσει τέρμα στην παράνομη τουρκική στρατιωτική κατοχή.

 

For further information and to join us in this campaign contact us at:

admin@lobbyforcyprus.org or 020 8888 2556

Advertisements
Κατηγορίες:Κύπρος / κυπριακό
  1. 16/03/2016 στο 16:17

    It is about time that the Constitution is revised to allow Cypriots in Diaspora the Right to Vote…like other democratic nations do such: Australia, Canada, USA, UK and others. There is a problem the government fears Kommata would not have control over the minds of the people. This must happen sooner than later! Democracy demands it!

  1. No trackbacks yet.
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.
Αρέσει σε %d bloggers: