Αρχική > Εποικισμός-Λαθρομετανάστευση > «Διεστραμμένοι ψευδοσοφίζοντες κυβερνήτες.»

«Διεστραμμένοι ψευδοσοφίζοντες κυβερνήτες.»

01/04/2016

ΦΙΛΗΣ

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη

Στὴν Ελλάδα δὲν έχουμε πρόβλημα νόμιμης μετανάστευσης, ἀλλά λαθρομετανάστευσης. Σύγχρονοι λαθρέμποροι μὲ τὴν τουλάχιστον ἀνοχή τοῦ Σουλτανάτου τῆς Ἄγκυρας,  προωθοῦν, πρὸς ἴδιον ὄφελος,  μᾶζες ἀνθρώπων, ἀπό τὶς χῶρες τους καὶ τοὺς ξεφορτώνουν κυριολεκτικά σὲ χῶρες μειωμένων ἀντανακλαστικῶν, ὅπως ἡ Ἑλλάδα εἴτε γιὰ παραμονή λάθρᾳ, εἴτε γιὰ διαμετακόμιση. Καὶ ἐπειδή ἡ Ἑλλάδα εἶναι γνωστό, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξει κι ἄλλους μετανάστες, πέραν τῶν 2 ἑκατομμυρίων περίπου ποὺ ἔχει καὶ τῶν ἤδη 2 ἑκατομμυρίων ἀνέργων, παρέχοντας τους ἔστω και ‘μαύρη’ εργασία, ἔστω καὶ δωρεάν συντήρηση, καταλήγουν στὴν προώθησή τους παράνομα στὶς χῶρες τῆς ΕΕ.

 

Φυσικά, τὰ ἀνωτέρῳ δὲν εἶναι καθόλου φυσικά, διότι μιὰ χώρα ποὺ σέβεται τὴν ἴδια, τὸ μέλλον της καὶ τοὺς πολῖτες της, ἀποτρέπει, παντὶ τρόπῳ, τὴν λάθρᾳ εἴσοδο στὴν χώρα, οἱουδήποτε δὲν κατέχει τὰ νόμιμα ἔγγραφα, βίζες κτλ. Αὐτά, εἶναι αὐτονόητο καθῆκον, γιὰ κάθε κρατικό μηχανισμό καὶ καμμιά κυβέρνηση δὲν διανοεῖται νὰ παρέμβῃ ἤ να τὸ ἀλλάξῃ.  Οὔτε κάν ὁ Ὀμπάμα δὲν μπορεῖ! Πλήν, βεβαίως, τῶν ἀνοητοπερήφανων, ὅλων ἐκείνων, ποὺ μᾶς κυβέρνησαν ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση καὶ μετά, μὲ ἀποκορύφωμα τήν, κακῇ τῇ τύχῃ, τωρινή. Ἡ ὁποία ἀποχαυνωμένη ἀπὸ τὶς ίδεοληψίες της, προσπαθεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὶς διεθνεῖς σχέσεις, λές καὶ εἶναι δεκαπενταμελές, ποὺ τσιρίζει σὲ τετροταγμένους καθηγητάδες.

 

Δὲν καταλαβαίνει κἄν, ὅτι ἔτσι δημιουργεῖ διεθνῆ προβλήματα, φορτώνοντάς τα σὲ ἄλλα κράτη ἤ μετατρέποντας σὲ θύματα ἀθώους πολῖτες τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν κρατῶν. Τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι ἠλίθια ὥστε νὰ δέχονται ἀνεξέλεγκτα ἀσκέρια καὶ φυσικά κλείνουν τὰ σύνορα, μετατρέποντας τὴν Ἑλλάδα σὲ χῶρο στοιβάγματος κάθε λάθρομετανάστη, τρομοκράτη ἤ ἄλλου. Ἄς σημειωθῇ γιὰ ἄλλη μια φορά, ὅτι ὁ πόλεμος δὲν χαρακτηρίζει καί σωστά, τοὺς φεύγοντες, αὐτόματα ὡς πρόσφυγες. Ἡ δῆθεν συμφωνία, γιὰ τὴν ὁποία διθυραμβησε ἡ ἀμετροεπὴς κυβέρνησή μας, δὲν εἶναι παρά ἕνα κέρδος χρόνου, τῶν ἄλλων χωρῶν, νὰ ξεφορτωθοῦν το πρόβλημα τῆς βίζας τῶν Τούρκων, ὥστε μὲ πρόσχημα ἐμᾶς καὶ νὰ ὑπαναχωρήσουν καὶ νὰ μᾶς φορτώσουν ἑκατοντᾶδες χιλάδες. Χωρίς νὰ δίνουν δεκάρα γιὰ μᾶς.

 

-Τὶ βρίσκουν νὰ προβάλλουν σὰν ἐπιχείρημα οἱ Συριζανελῖτες καὶ ὁλο τὸ ὑπόλοιπο μνημοναριό; Τὴν …. πανανθρώπινη ἀγάπη καὶ τὶς …. εὐρωπαϊκές ἀξίες. Πράγματα δηλαδή νεφελώδη καὶ ἀόριστα στὶς διακρατικές σχέσεις, ποὺ μόνο διεστραμμένοι σοφιστές τὰ λένε. Καί ἐπικίνδυνα, θὰ προσέθετα, γιὰ τὴν ἀσφαλὴ ζωή. Αὐτά, καλό θὰ ἦταν νὰ πᾶνε νὰ τὰ ποῦνε στοὺς πατερᾶδες καὶ τὶς μητέρες τῶν ἀνατιναγμένων παιδιῶν στίς Βρυξέλλες, στό Παρίσι, στὸ Πακιστάν. Σίγουρα δὲν θὰ ἔφευγαν ἀπείραχτοι ἀπὸ μιὰ τέτοια συνάντηση.

 

Ἄς διαβάσουν τὴν πρὸς Τιμόθεο πρώτης ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα, ἰδίως στό σημεῖο ε-8  (ποὺ εὔστοχα ἐπεσήμανε ὁ δάσκαλος Δημήτρης Νατσιό), «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων», ἄν μποροῦν βέβαια νὰ κατανοήσουν φράσεις μεγαλύτερες τῶν πέντε λέξεων, γιατί κάτι τέτοιο ἀπαιτεῖ ἄσκηση ἀπὸ τὰ μικράτα τους. Καὶ ὡς γνωστόν, ἄν μέχρι τά δέκα δώδεκά τους, δὲν ἀναπτύξουν τέτοιες «ἱκανότητες», ἄδικα προσπαθοῦνε μετά, νὰ κατανοήσουν τὸν κόσμο. Ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς γι’αὐτούς, λειτουργεῖ Θουκιδιδίως.

 

Δὲν ὑπάρχει τίποτε χειρότερο στόν κόσμο, ἀπὸ μιὰ κυβέρνηση ποὺ κινεῖται μὲ ἰδεοληψίες, σοφίσματα, διαστροφές τῆς πραγματικότητος καὶ στανικές ἐπιβολές «ἰδεῶν». Εἶναι συνταγή κρατικῆς καταστροφῆς, μέ ἄπειρα θύματα ἀθῶα καὶ διαφυγὴ τῶν ἐνόχων. Τό εἴδαμε στὴν Σοβιετική Ρωσσία, στὴν Μαοϊκή Κίνα, στὴν ναζιστική Γερμανία, στὶς ἰσλαμιστικές «Ἀνοίξεις». Οἱ κατευθυντήριες κυβερνητικές γραμμές, διεθνῶς εἶναι οι ἑξῆς … μία:  ἀνεξαρτησία ἐξωτερικά καί ἐλευθερία (ἀτομική, κοινωνική, πολιτκή) ἐσωτερικά γιὰ ἐμᾶς.

 

Ἤ, πιὸ ἐκφραστικά, «ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων, καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν, καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω», ἔννοιες ἐντελῶς ἀκατάληπτες, ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες, ποὺ δὲν ξέρουν πῶς θεμελιώνεται μιά Πολιτεία.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: