Αρχική > Εθνικά, Ιστορικά και θεωρητικά > «ΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΠΛΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

«ΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΠΛΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

01/11/2016

Image result for Τσάμηδες

Κωνσταντῖνος Χολέβας-Πολιτικός Ἐπιστήμων

Κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ὅποιος χανόταν γιά τήν Ὀρθοδοξία, χανόταν καί γιά τόν Ἑλληνισμό. Ὅποιος ἐξισλαμιζόταν εἴτε ἀκουσίως εἴτε ἑκουσίως, τούρκευε. Τήν ἀλλαγή τοῦ θρησκεύματος ἀκολουθοῦσε καί ἡ άλλοίωση τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως. Χαρακτηριστική περίπτωση εἶναι οἱ Μουσουλμάνοι Τσάμηδες τῆς Θεσπρωτίας, οἱ ὁποῖοι διακρίθηκαν γιά τήν ἀνθελληνική δράση τους κατά τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς (1941-44).
Μετά τήν διπλή ἀτυχῆ ἐξέγερση τοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης Διονυσίου τοῦ Φιλοσόφου (ἤ Σκυλοσόφου) καί τόν μαρτυρικό του θάνατο τό 1611, πολλοί Χριστιανοί τῆς Ἠπείρου ἀναγκάσθηκαν νά ἐξισλαμισθοῦν γιά νά αποφύγουν τήν θανάτωση. Ἐπίσης ἄλλες ὁμάδες Ὀρθοδόξων τῆς περιοχῆς προσεχώρησαν ἐκουσίως στό Ἰσλάμ, τή θρησκεία τοῦ κατακτητῆ Ὀθωμανοῦ, γιά νά ἀποκτήσουν προνόμια διοικητικά καί φορολογικά. Ἔτσι δημιουργήθηκε μέ ἐπίκεντρο τή Θεσπρωτία ἡ πληθυσμιακή ὁμάδα τῶν Μουσουλμάνων Τσάμηδων. Τό ὄνομα Τσάμης τό ἔλαβαν ἀπό παραφθορά τοῦ ὀνόματος Θὐαμις, πού εἶναι ἡ παλαιότερη ὀνομασία τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ. Μέσα σε λίγα χρόνια ὁ ἐξισλαμισμός τούς μετέβαλε κυριολεκτικά σέ Τούρκους ἤ μᾶλλον Τουρκαλβανούς, δεδομένου ὅτι ὁμιλοῦσαν διαλέκτους τῆς ἀλβανικῆς γλώσσας. Ἐντάχθηκαν στόν Ὀθωμανικό στρατό καί κατά τούς Βαλκανικούς Πολέμους τοῦ 1912-23 πολέμησαν γιά νά ἐμποδισθεῖ ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Ἠπείρου ἀπό τόν Ἑλληνικό Στρατό.
Μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν τοῦ 1923 ὅλοι οἱ Μουσουλμάνοι ἔπρεπε νά φύγουν ἀπό τήν Ἑλλάδα. Οἱ Τσάμηδες δέν εἶχαν προσανατολισμό πρός τήν Τουρκία, ἀλλά πρός τό νεοϊδρυθέν κράτος τῆς Ἀλβανίας καί ζήτησαν νά παραμείνουν στή Θεσπρωτία. Ἡ δικτατορική κυβέρνηση τοῦ Στρατηγοῦ Θ. Παγκάλου τούς κράτησε στήν Ἐλλάδα ὡς μία ἔνδειξη φιλίας πρός τήν γειτονική Ἀλβανία. Ἡ χειρονομία αὐτή δέν ἐκτιμήθηκε ἀπό τίς Ἀλβανικές κυβερνήσεις. Κατεπάτησαν τήν Αὑτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου, γιά τήν ὁποία εἶχαν δεσμευθεῖ μέ τό Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας τοῦ 1914, καί προέβησαν σέ σκληρή καταπίεση τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν ἤδη ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1930.
Κατά τή διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἡ πατρίδα μας μοιράσθηκε σέ τρεῖς ζῶνες κατοχῆς. Τήν Ἰταλική, τή Γερμανική (Ἀττική , Θεσσαλονίκη καί περιοχές πού συνόρευαν μέ τήν Τουρκία) καί τή Βουλγαρική (Ἀνατολική Μακεδονία καί Θράκη). Εἰδικά στήν περίπτωση τῆς Ἠπείρου πρέπει νά παραδεχθοῦμε ὅτι ὑπῆρξε διπλῆ κατοχή: Ἰταλική καί Ἀλβανική. διότι οἱ Τσάμηδες μέ ἐντολή καί καθοδήγηση τῆς φασιστικῆς κυβερνήσεως τῆς Ἀλβανίας -συμμάχου τοῦ Μουσσολίνι, ἐξοπλίστηκαν ἀπό τόν Ἰταλικό Στρατό κάι ἔδρασαν κατά τῶν Ἑλλήνων συμπολιτῶν τους. Μετά τή συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίας οἱ Τσάμηδες συνεργάσθηκαν προθύμως καί μέ τόν Γερμανικό Ναζιστικό Στρατό κατοχῆς.
Ὁ Ἀπόστολος Παπαθεοδώρου στό βιβλίο του «Οἱ Μουσουλμάνοι Τσάμηδες» (1) παρατηρεῖ ὅτι οἱ Τσάμηδες: «Προέβησαν ἂπό τόν Ἰούλιο 1942 καί σέ Ὀργάνωση, ἐν εἴδει κυβερνήσεώς τους, τρομοκρατικήν οὐσιαστικά, τήν καλουμένην KSILIA, ἤτοι Ἑλληνιστί «Ἀλβανικό Σύστημα Πολιτικῆς Διοικήσεως». Προχώρησαν ἔτσι αὐθαίρετα καί μέ τήν ἀνοχή ἤ καί μέ τή συνεργασία τῶν Κατακτητῶν στήν ἀνάλογη ὀργάνωση τῆς τοπικῆς Αὒτοδιοκήσεως (διοικητική, ἀστυνομική -Ντζενταρμερί-, μέ ἔνοπλα τμήματα κ.τ.τ.) μέ στόχο τήν ἐξόντωση τοῦ Χριστιανικοῦ στοιχείου καί τόν πλήρη ἐξαλβανισμό τῆς Θεσπρωτίας. Ἀπό τά ἡγετικά στελέχη τῆς διαβόητης ἐκ Παραμυθιᾶς Οἰκογένειας ΝΤΙΝΟ (Μαζάρ καί Νουρή), ὁ Νουρή Ντίνο σέ ὁμιλία του στούς Φιλιάτες φέρεται διακηρύξας-πάντως ὁ ἴδιος καί τό ἐφήρμοζε: «Γενναῖοι! Θάνατος στούς Ἕλληνες, ὅπου τούς βρίσκετε, νά τούς σκοτώνετε. Ἡ Τσαμουριά μέχρι Πρεβέζης πρέπει νά μείνει καθαρά Ἀλβανική. Ἐκδικούμεθα τούς ἐχθρούς μας, ἐπεκτείνουμε τά σύνορα τῆς Ἀλβανικῆς μας πατρίδας. Ἡ κραταιά Ἰταλία εἶναι στό πλευρό μας».
Ἀπό τά ἐγκλήματα τῶν ἐνόπλων Τσάμηδων ξεχωρίζει ἡ ὁμαδική ἐκτέλεση τῶν 49 Προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς στίς 29.8.1943. Ἡ Ἰταλία τοῦ Μουσσολίνι εἶχε ἀνακηρύξει τήν Ἀλβανία σέ ἰταλικό ποτεκτορᾶτο καί εὐνοοῦσε τά σχέδια τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας. Θυμίζω ὅτι κατά τήν ἴδια περίοδο τό Κοσσυφοπέδιο καί ἕνα τμῆμα τῆς Βάρνταρσκα (σημερινό κράτος τῶν Σκοπίων) εἶχαν κατακτηθεῖ ἀπό τόν ἰταλικό καί γερμανικό στρατό καί εἶχαν παραχωρηθεῖ στήν Ἀλβανία.
Ἐκμεταλλευόμενοι τή σύμπραξη μέ τόν ἰταλικό καί μέ τόν γερμανικό στρατό κατοχῆς οἱ Μουσουλμάνοι Τσάμηδες κατά τά ἔτη 1941-1944 ἔδρασαν ἐγκληματικά καί ἀνθελληνικά ὡς ἑξῆς: Ἐφόνευσαν 632 Ἕλληνες, ἀπήγαγαν ὡς ὁμήρους καί ἐξαφάνισαν 428, βίασαν 209 γυναῖκες, πυρπόλησαν 2.332 οἰκίες, λεηλάτησαν ὁλοσχερῶς 53 χωριά. Ὅλα τά θύματα ἦσαν Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι τῆς Θεσπρωτίας καί ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἠπείρου. Οἱ Τσάμηδες λησμόνησαν ὅτι ἦσαν ἀπόγονοι Χριστιανῶν. Ὁ ἐξισλαμισμός τούς μετέτρεψε σέ φανατικούς γενίτσαρους κάι ἀπηνεῖς διῶκτες τοῦ Ἑλληξνορθοδόξου Γένους.
Σχετικά μέ τή συνεργασία τῶν Τσάμηδων μέ τόν Γερμανικό στρατό κατοχῆς ὁ καθηγητής Ἀθανάσιος Γκότοβος ἐπισημαίνει τά ἑξῆς στό τεῦχος 99 τοῦ περιοδικοῦ ΑΡΔΗΝ:
«… Τό τάγμα Νουρί Ντίνο παρουσιάζει στίς 18.3.1944 τήν ἑξῆς εἰκόνα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή σύνθεση, τόν ρουχισμό καί τόν ὁπλισμό: Δύναμη τοῦ Τάγματος πρός τό παρόν 691 ἄνδρες ἀπό τήν περιοχή Ἡγουμενίτσα-Φιλιάτες-Παραμυθιά καί 391 ἄνδρες ἀπό τήν περιοχή Ἀργυροκάστρου. Τό τάγμα ὑπάγεται ἀπό ἐπιχειρησιακῆς πλευρᾶς στή Μεραρχία STEYER καί οἰκονομικῶς στό Ι/724. … Ὁ ἐφοδιασμός μέ ρουχισμό, ὁπλισμό καί πυρομαχικά ρυθμίζεται κεντρικά ἀπό τό 22 ὀρεινό Σῶμα Στρατοῦ στά Ἰωάννινα. ……..Ἀπό πληριοφοριοδότης καί ὀργανωτής τῆς πολιτικο-στρατιωτικῆς δρταστηριότητας τῶν Τσάμηδων στή Θεσπρωτία, ὁ Νουρί Ντίνο γίνεται διοικητής τοῦ ὁμώνυμου τάγματος στό Ἀργυρόκαστρο γιά νά ἐμπλακεῖ σέ ὑποθέσεις μαύρης ἀγορᾶς, ὅπως τόν κατηγορεῖ ὁ ὁμοϊδεάτης ἀνταγωνιστής του νομάρχης Ἀργυροκάστρου. Παρ΄ ὅλα αὐτά οἱ σχέσεις του μέ τή γερμανική στρατιωτική διοίκηση τῆς Ἠπείρου θά παραμείνουν μέχρι τό τέλος στενές».
Οἱ ἐθνικές ἀντιστασιακές δυνάμεις τοῦ ΕΔΕΣ ὑπό τόν Ναπολέοντα Ζέρβα ἀνέλαβαν τόν Αὕγουστο τοῦ 1944 τήν ἐκδίωξη τῶν ἐνόπλων Τσάμηδων. Ὁ Νούρι Ντίνο ὁδήγησε 20.000 Μουσουλμάνους Τσάμηδες στήν Ἀλβανία γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ σύλληψη τῶν ἐνόπλων ἀνθελλήνων ἐγκληματιῶν. Ἡ ἡγεσία τῶν Τσάμηδων παρέσυρε σέ μία ὀλέθρια πορεία ὅλη τήν κοινότητα τῶν ὁμοεθνῶν καί ὁμοθρήσκων τους. Ἡ ἀλήθεια πάντως εἶναι ὅτι καί μεταξύ τῶν ἀμάχων Τσάμηδων ἐλάχιστοι διαφώνησαν μέ τίς ἐπιλογές τῆς ἡγεσίας. Πλήν όλιγαρίθμων ἐξ αῦτῶν πού έντάχθηκαν στήν πατριωτική ἀντιστασιακή ὀργάνωση ΕΔΕΣ, τό σύνολο σχεδόν τῶν ἐξισλαμισμένων ἀλβανοφώνων Τσάμηδων τῆς ἑλληνικῆς Ἠπείρου πίστεψε στό ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας καί ζήτησε στήριξη ἀπό τόν Ἰταλικό Φασισμό.
Τό 1945 τό Δικαστήριο Δωσιλόγων Ἰωαννίνων, πού ἀσχολήθηκε μέ τούς συνεργάτες τῶν καττακτητῶν καί μέ τά ἐγκλήματα πολέμου, καταδίκασε ἐρήμην 1.900 Τσάμηδες Μουσουλμάνους. Ἡ περιουσία τους δημεύθηκε ὑπέρ τῶν θυμάτων τοῦ πολέμου. Ὅλοι οἱ καταδικασθέντες βρίσκονταν ἤδη στήν Ἀλβανία. Ἡ ἀλλαγή τοῦ καθεστῶτος στά Τϊρανα, ὅπου οἱ Κομμουνιστές τοῦ Ἐμβέρ Χότζα κατέλαβαν τήν ἐξουσία, δέν ἄλλαξε τήν ἀνθελληνική στάση τῶν Τσάμηδων. Σήμερα, 26 χρόνια μετά τήν πτώση τοῦ Κομμουνισμοῦ, οἱ ὀργανώσεις τους συνεργάζονται μέ τήν Κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ράμα καί διεκδικοῦν τίς περιουσίες τους ἀπό τήν Ἑλλάδα. Μάλιστα τόν Φεβρουάριο τοῦ 2016 προσέφυγαν στό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τῆς Χάγης κατηγορῶντας τή χώρα μας γιά ἐθνοκάθαρση καί ἁρπαγή τῶν περιουσιῶν τους. Ἡ ἐπίσημη ἑλληνική ἀπάντηση κατά τίς τελευταῖες τρεῖς δεκαετίες εἶναι ὅτι δέν συζητοῦμε τό ζήτημα. Ἐλπίζω αὐτή ἠ ἐπίσημη ἄποψη νά μήν ἀλλάξει ὑπό τήν ἐπιρροή διεθνιστικῶν καί ἀνιστόρητων ἀντιλήψεων.
Πίσω ἀπό τά δῆθεν ἀνθρωπιστικά αἰτήματα τῶν Τσάμηδων, ἀπογόνων τῶν ἐγκληματιῶν πολέμου τοῦ 1941-44, κρύβεται ἡ μόνιμη διεκδίκηση τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοιῦ εἰς βάρος ἑλληνικῶν ἐδαφῶν. Ὅταν κάποια ἔντυπα ἤ κόμματα τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας μιλοῦν γιά Τσαμουριά ἐννοοῦν τό σύνολο τῆς ἑλληνικῆς Ἠπείρου, τήν ὁποία θεωροῦν … πανάρχαιο ἀλβανικό ἔδαφος. Στήν προσπάθειά τους αὐτή ἔχουν καί τή «φιλική» συμπαράσταση τῆς Τουρκίας.
Ἡ Ἑλλάς εἶναι χώρα φιλειρηνική καί δημοκρατική, ἀλλά αὐτό δέν σημάινει ὅτι λησμονεῖ τήν Ἱστορία της ἤ ὅτι ἀποδέχεται ἰταμές ἀπαιτήσεις γειτόνων. Πρέπει νά διδάξουμε στά παιδιά μας τήν ἱστορία τῆς Κατοχῆς μέ τά ἐγκλήματα ὅλων τῶν στρατευμάτων ἄρα καί τῶν Τσάμηδων συνεργατῶν τους, πάντα μέ ψυχραιμία καί χωρίς ἐκδικητική διάθεση. Ἐπίσης ἔχουμε δικαίωμα καί ὑποχρέωση νά προβάλλουμε μέ κάθε τρόπο τά πολιτικά, θρησκευτικά, ἐκπαιδευτικά, ἰδιοκτησιακά καί λοιπά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ καλή γειτονία ἀπαιτεῖ νά δοῦμε τήν ἀλήθεια κατάματα.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
(1) Ἐκδόσεις Πελασγός, Γ΄ Ἔκδοση, Ἀθήνα 2007, σελ. 34-35.

Κ.Χ. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ὂκτωβρίου 2016

 

ΠΗΓΗ:  International Hellenic Association (USA) 

Advertisements
 1. Τσαμηδες και η κατοχικη τους δραση
  06/06/2017 στο 14:25

  Στις 20 ή 21 Μαΐου του 1943, στη τοποθεσία Σκάλα Παραμυθιάς κοντά στο χωριό Αγία Κυριακή διεξήχθη συμπλοκή μικτού ιταλοαλβανικού σώματος με εδεσίτες3. Η συγκεκριμένη σύγκρουση θεωρείται χρονικά η πρώτη ανάμεσα στους Τσάμηδες δοσίλογους και τον ΕΔΕΣ4.
  ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΤΕΡΙΠΤΕΙ ΤΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΘΝΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΔΕΣ .
  ΑΦΟΥ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΔΕΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΑΛΒΑΝΩΝ.

  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1943 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ .

  Το 1943 είναι η χρονιά που η συγκρούσεις στην περιοχή της Τσαμουριάς γενικεύονται. Τμήματα ένοπλων Τσάμηδων πήραν μέρος στην εκκαθαριστική «επιχείρηση Αύγουστος» που διενήργησαν η γερμανική 1η Ορεινή Μεραρχία υπό τον Βάλτερ Στέτνερ και η ιταλική 2η Ομάδα Αλπινιστών Βάλλε……
  . Η διαταγή του Στέτνερ ήταν σαφής: «Βασικά όλοι οι ένοπλοι θα εκτελούνται επί τόπου. Χωριά από τα οποία θα πέφτουν πυροβολισμοί (…) θα καταστρέφονται και ο ανδρικός πληθυσμός τους θα εκτελείται.
  Κατά τ’ άλλα όλοι οι μάχιμοι άνδρες ηλικίας 16 έως 60 ετών θα συλλαμβάνονται και θα στέλνονται αιχμάλωτοι στα Ιωάννινα.
  Ως όμηροι θα συλλαμβάνονται όλοι οι προύχοντες (ιερείς, δάσκαλοι, πρόεδροι κοινοτήτων). Θα εγγυώνται με τη ζωή τους για τη φιλειρηνική στάση του ντόπιου πληθυσμού».

  Κατά το διάστημα Αυγούστου πραγματοποιήθηκε, με την ενεργή συμμετοχή περίπου 300-400 Αλβανοτσάμηδων, φονική εκκαθαριστική επιχείρηση στην περιοχή του Φαναρίου κατά την οποία πυρπολήθηκαν και λεηλατήθηκαν 20 χωριά, σκοτώθηκαν 250-350 αμαχοι πολλοι από τους οποιους ηταν γυναικες και αιχμαλωτίστηκαν άλλα 400 άτομα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από τους Αλβανοτσαμηδες στις φυλακές των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης.

  ΟΤΙ Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ,
  ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ……
  Σε έγγραφο του ο Ρέμολντ προς τον Στέτνερ διαβεβαιώνει πως ο Νουρί Ντίνο «θα πετύχει με γερμανική υποστήριξη το στόχο του και θα επιβάλει ησυχία και τάξη, όπως τη θέλουμε».
  ΔΗΛΑΔΗ Ο ΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΕΙΧΑΝΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΡΟΛΟ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1943 .

  Για τη μεταφορα αυτή των αιχμαλωτων από τους Aλβανοτσαμηδες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης εχουμε την εξης μαρτυρια

  ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΚΡΑΨΙΤΗΣ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ .

  »’27 Ιουλίου 1943: Στο μισοσκόταδο του πρωινού ισχυρές Γερμανικές δυνάμεις της Παραμυθιάς με άριστα πολεμικά μέσα και με (800) οκτακόσιους και περισσότερους ένοπλους επίστρατους της «ΞΙΛΙΑ» μουσουλμάνους Τσάμηδες των πόλεων και Επαρχιών Παραμυθιάς και Μαργαριτιού, επέδραμαν εναντίον των χωριών του κάμπου της Παραμυθιάς και της περιφέρειας «Φαναρίου».

  14 Αυγούστου 1943: Τι καταστροφή είναι αυτή από την 27 Ιουλίου 1943 μέχρι σήμερα! Όλοι στην Παραμυθιά είμαστε κατατρομαγμένοι και όσο είναι δυνατόν κρυβόμαστε. Οι πληροφορίες μας είναι ότι στις 19 αυτές μέρες οι Χιτλερικοί Γερμανοί με τους μουσουλμάνους συμπατριώτες κατάστρεψαν ολοκληρωτικά τα 24 χωριά της περιφέρειας «Φαναρίου» και μερικά κοντινά της Παραμυθιάς χωριά της. Λεηλασίες, πυρπολήσεις, φόνοι νηπίων και γερόντων, βιασμοί γυναικών, αρπαγές παρθένων κοριτσιών, με τις οποίες οι επαίσχυντοι μουσουλμάνοι πλουτίζουν τα χαρέμια τους, σύλληψη ομήρων, κάψιμο ανθρώπων μέσα στα σπίτια τους κ.α. Γέμισαν οι σπηλιές από γυναικόπαιδα και γέροντες που κατόρθωσαν να διασωθούν εκεί στις κρίσιμες ώρες, ενώ μέρα τη μέρα προστίθενται στους νεκρούς λόγω της πείνας τους και των ασθενειών

  15 Αυγούστου 1943: Εμείς που έχουμε τα σπίτια μας στο κέντρο της πόλεως της Παραμυθιάς, είμαστε από τα χαράματα, με κομμένη την αναπνοή, πίσω από τα πατζούρια (ή) ανάλογα τις γρίλιες, παρακολουθώντας την επιστροφή των χιτλερικών Γερμανών και των μουσουλμάνων από την εικοσαήμερη «επιχείρησής» τους κατά του «Φαναριού».»»

  ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

  Στις 14 Σεπτεμβρίου, Τσάμηδες συμμετείχαν και στην καταστροφή του Πλαισίου[Πλησεβιστα] όπου σκοτώθηκαν δύο κάτοικοι. Καταστροφές υπέστησαν επίσης το Ζερβοχώρι και ο Ξηρόλοφος στα νότια της Παραμυθιάς

  18 Σεπτεμβρίου 1943 Γερμανοί και Τσάμηδες ένοπλοι που επιχειρούσαν βόρεια της Παραμυθιάς συνέλαβαν 60 αγρότες (εκ των οποίων 42 γυναίκες) και εκτέλεσαν τους εννέα το πρωί της επομένης στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου της Παραμυθιάς Προφανως κανενας από αυτους που συνελαβαν οι Αλβανοτσαμηδες Παραμυθιωτες δεν ηταν »ανταρτης μοναρχοφασιτας η χωροφυλακας»’,αλλωστε οι περισσοτερες ηταν γυναικες ουτε κανενας από τους εκτελεσθεντες ηταν εδεσιτης ανταρτης .

  24 Σεπτεμβρίου, μια γερμανική περίπολος έπεσε σε ενέδρα ανταρτών στο πέρασμα της Σκάλας έξω από την Παραμυθιά. Ένας υπαξιωματικός και τέσσερις στρατιώτες έπεσαν νεκροί. Στις 27 Σεπτεμβρίου με διαταγή της 1ης Ορεινής Μεραρχίας της Βέρμαχτ άρχισε η γερμανική επιχείρηση αντιποίνων με στόχο τα μεγαλύτερα χωριά βόρεια της Παραμυθιάς και όπως αναφερει η γερμανικη αναφορα «24 νεκροί συμμορίτες, 8 τραυματίες, υπολογίζονται άλλες 15-20 απώλειες. Κανένα λάφυρο. Πυρπολήθηκαν τα ακόλουθα χωριά: Σέλλιανη, Σεμέλικα, Ελευθεροχώρι. Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος (…) 150 Αλβανοί που τα πήγαν πολύ καλά».

  Δηλαδη 150 Αλβανοτσαμηδες Παραμυθιωτες που μαλιστα τα πηγαν »»’πολύ καλα»’ όπως μαρτυρουν οι γερμανικες μαρτυριες , συμμετειχαν στη πυρποληση τριων 3 χωριων , οπου είχαμε 24 συμμοριτες νεκρους αρα ανταρτες και αλλους 15-20 νεκρους , αρα αμαχους.

  Μετα απο αυτα ακολουθησε τα παρακατω γνωστο γεγονος … η εκτελεση των 49 προυχωντων στη Παραμυθια. Ασφαλως και αυτοι ηταν αμαχοι .

  ΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 49.

  AΛΗΘΕΙΑ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ
  ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΑΙΣΧΗ ΠΑΘΑΝΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 1944 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΔΕΣΙΤΕΣ;;;
  ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ .
  ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1943 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΛΙΑΤΟΧΩΡΙΑ ΤΟ 1944 ,
  ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΠΑΘΑΝΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΔΕΣΙΤΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 1944.
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΜΙΑ .

  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ 2 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΞΕΝΕΣ.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ .

  Άλλη μια μαρτυρια από τον ερυθρο σταυρο αυτή τη φορα ….

  Ο Ελβετός μηχανικός Χανς – Γιάκομπ Μπίκελ απεσταλμένος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού περιέγραψε την κατασταση «Η κατάσταση των ελλήνων (…) στο Φανάρι, στη μεγάλη πεδιάδα κάτω από την Παραμυθιά (…), όπου κάθε χρόνο συλλέγονται 15.000 τόνοι ρύζι, ήταν πολύ σοβαρή. Είκοσι χιλιάδες Αλβανοί που ζούσαν εκεί ασκούσαν φοβερή τρομοκρατία στον υπόλοιπο πληθυσμό, αρχικά με την υποστήριξη των Ιταλών και τώρα πλέον των Γερμανών. Μόνο στο Φανάρι καταστράφηκαν 24 χωριά. Ολόκληρη η σοδειά έπεσε στα χέρια των Αλβανών (…) Στο ταξίδι μου διαπίστωσα πως οι Αλβανοί κρατούσαν τον ελληνικό αγροτικό πληθυσμό κλεισμένο μες στα σπίτια του. Νεαροί Αλβανοί που μόλις είχαν τελειώσει το σχολείο τριγύριζαν στα χωριά βαριά οπλισμένοι. Οι Έλληνες είχαν εγκαταλείψει πλήρως την Ηγουμενίτσα και είχαν φύγει στα βουνά. Οι Αλβανοί πήραν μαζί τους όλα τα ζώα από τα ελληνικά χωριά. Τα χωράφια έμειναν ακαλλιέργητα».
  ΕΔΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΣΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ . ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ AΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ .

  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ…..
  ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ

  Συνταγματαρχης των SS στην Ηπειρο Ζοζεφ Ρεμον αναφερει …
  »»Στον αγωνα εναντιων των ανταρτων οι μονοι που μας υποστηριζουν είναι οι Αλβανοι »…
  ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ [ ΜΑΖΙΚΑ ] ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

  ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η ΕΚΘΕΣΗ…
  Το συνταγμα μου και οι Αλβανοι ειχαν διαρκως απωλιες κατά την διαρκεια των επιχειρησεων»»…

  ΑΡΑ ΕΔΩ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΛΑ ΦΙΛΙΚΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟΙ
  ΑΛΛΑ ΕΙΧΑΝΕ ΤΑΧΘΕΙ ΕΝΟΠΛΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ .
  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ [ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ] ΗΤΑΝ ΕΝΟΠΛΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ…..
  ΟΧΙ »ΚΑΠΟΙΟΙ»’….
  ΑΛΛΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ….
  ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ…
  ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΛΕΕΙ Η ΠΗΓΗ ΟΤΙ »’ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»ΚΛΠ…ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΟΙ »»ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑΝΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»’…

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΟΥΤΕ ΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ,
  ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΩΣΙΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΛΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ [ ΟΠΩΣ ΠΧ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΟΥΛΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ]
  ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΙΧΑΝΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΡΟΛΟ.

  ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ….
  .Όπως άλλωστε η διοίκηση της γερμανικής μεραρχίας παρατηρεί σε έκθεσή της, «τα τμήματα του αλβανικού πληθυσμού συμπαρίστανται στα γερμανικά στρατεύματα και έχουν προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στον αγώνα κατά των ανταρτών», για να προσθέσει λίγο αργότερα ότι «στις μέχρι τώρα επιχειρήσεις κατά των ανταρτών οι μουσουλμάνοι αποδείχτηκαν ικανοί λόγω της γνώσης της περιοχής, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις ανίχνευσης.».

  ΑΡΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ….

  ..ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ »’ΜΕΡΙΚΟΥΣ» …..Η »ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ» ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ…

  ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ”ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ”’.
  ΑΝΑΦΕΡΑΝΕ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΤΙ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ .

  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ .

  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ 3,5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟΥ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΙΤΑΛΟΥΣ Η ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ.

  ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΗΠΕΙΡΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1943 ΚΑΙ ΜΕΤΑ , ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ

  ΜΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΝ ΨΥΧΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ.
  ΣΕ ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ,ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ ,ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΚΛΠ ΚΛΠ.

  ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΟΤΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ [ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣΤΕ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ] ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ.

  Α] ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΣΤΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ [ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΟΥΤΕ ΕΠΙΛΗΨΙΜΟ ] .
  Β]ΕΙΤΕ ΕΙΧΕ ΤΑΧΘΕΙ ΕΝΟΠΛΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ [ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ] .

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣΤΕ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ,
  ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
  ΑΠΟ ΜΕΡΙΑ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ
  ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΗΡΧΑΝΕ ΟΙ [ΠΟΛΛΟΙ ] ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ [ΕΝΟΠΛΟΙ Η ΑΟΠΛΟΙ ]
  ΚΑΙ ΟΙ [ΛΙΓΟΙ ] ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ [ ΟΣΟ ΓΙΝΟΤΑΝΕ ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΑΥΤΗ ΕΓΕΡΝΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΣΥΝΕΒΑΙΝΑΝ ]

  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ , ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ,
  ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΛΕΗΑΤΟΥΝΤΑΝ [ Η ΚΑΙ ΚΑΙΓΟΝΤΑΝ Η ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΟΥΝΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΛΠ ] ΟΤΑΝ……

  Α] ΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕ [ ΠΧ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΑΚΟΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ] ΚΑΠΟΙΑ ΟΜΟΕΝΘΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
  Β] ΕΙΤΕ ΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ , »ΟΜΟΕΘΝΗΣ» ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ , ΕΚΤΕΛΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ.

  ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΚΑΙΓΑΝΕ »ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ» ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΥΤΟ , ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ , ΧΩΡΙΚΟΥΣ ,

  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΙΣΧΥΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΥΤΟ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ,
  ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ »ΟΥΔΕΤΕΡΟ»’ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΟΠΟΙΑ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ.
  ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΛΕΗΛΑΤΟΥΝΤΑΝ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ.

  ΟΜΩΣ ΤΟ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΙΚΟ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
  ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΤΕΙ -ΕΠΙΒΑΙΒΕΩΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΤΙ
  ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ,
  ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΑΝ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
  ΕΙΤΕ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΨΥΧΟ ΥΛΙΚΟ [ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΥΣΕ ΤΟΣΟ Ο ΕΛΑΣ ΒΟΡΕΙΑ , ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΕΔΕΣ ΝΟΤΙΑ ]
  ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ »ΟΜΟΕΘΝΗ» ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΝΣΗ [ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΑΜ ΕΛΑΣ ] .

  ΑΛΛΑ ΕΙΤΕ ΤΑΧΘΗΚΑΝ [ΕΝΟΠΛΑ Η ΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΩΤΕΣ ] ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
  ΕΙΤΕ ΑΠΛΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ »ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»».
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 2 ΑΥΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ….

  ””ΥΠΗΡΞΕ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ;;;”’
  ”ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ [ ΠΧ 5 Η 10 Η ΚΑΙ 40 ΑΤΟΜΩΝ ] ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ”

  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ.

  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ

 2. Τσαμηδες και η κατοχικη τους δραση
  06/06/2017 στο 13:59

  ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΓΝΩΣΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΛΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

  ΣΤΗΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ,
  ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
  ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ [ ΚΑΤΑ ΤΟ 1943-44] ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ
  Ο ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΚΡΑΨΙΤΗΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ …

  Φεβρουάριος 1943: Από του τέλους του ΙΘ’ αιώνα είναι εγκατεστημένες στην Παραμυθιά Εβραϊκές Οικογένειες. Σήμερα είναι μόνιμοι κάτοικοί της οι εξής: α) Εζρά Μπακόλα, τώρα με την Μπαλκούλα, τρίτη σύζυγό του, β) Νισήμ Μπακόλας του Εζρά, η σύζυγός του και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, …..
  …. Όλοι τους είναι οι καλύτεροι έμποροι υφασμάτων της πόλεως. Πρόσθετα ο Νισήμ Μπακόλας ασχολείται σε έκταση με το χονδρεμπόριο ξηρών καρπών, οι δε Ηλίας και Γιουσέφ Κοέν, πρόσθετα έχουν το Πρακτορείο του Αθηναϊκού τύπου και ένα μικρό Βιβλιοπωλείο.Συνειδητοποιούν τους κινδύνους με τους διάφορους εκβιασμούς που τους γίνονται από τους μωαμεθανούς κλπ. και κατορθώνουν σιγά σιγά να μεταφέρουν με φορτηγά αυτοκίνητα στα Ιωάννινα, όλα τα εμπορεύματά τους. Τελικά, αυτές τις μέρες, έφυγαν (τμηματικά) όλοι τους για τα Ιωάννινα, όπου εγκαταστάθηκαν μόνιμα.

  ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΧΑΜΕ ΦΥΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΛΟΓΩ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ .
  ΕΔΩ ΑΠΟΔΥΚΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΔΡΑΣΑΝΕ ΓΙΑ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΩΝ [ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΣΑΝ ΒΑΣΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΩΚΑΝ ] ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥΣ »ΚΑΤΑΠΙΕΖΑΝ » ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
  ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΕΖΑΝ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ;;;; …

  ΕΠΕΙΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

  Μια άλλη ενδιαφέρουσα και όχι τόσο διαδεδομένη πτυχή του δοσιλογισμού των Τσάμηδων της Θεσπρωτίας είναι και η δράση τους εντός αλβανικού εδάφους. Συγκεκριμένα, την 23η Αυγούστου του 1943, αμέσως μετά την καταστροφή της Σαγιάδας, το 1ο τάγμα του 99ου γερμανικού συντάγματος επιτέθηκε στην Κονίσπολη (η σημαντικότερη κωμόπολη της αλβανικής πλευράς της Τσαμουριάς) την οποία υπεράσπιζαν γύρω στους 150 αντάρτες αριστεροιΑλβανοι και Βορειοηπειρωτες .
  Η όλη επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη της Κονίσπολης, το θάνατο 50 ή 60 ατομων και – σε αντίθεση με την ελληνικη -ελασιτικη Σαγιάδα που καταστράφηκε ολοσχερώς – την πυρπόληση κατά κύριο λόγο επιλεγμένων οικιών που υποδείχτηκαν από τους Αλβανοτσάμηδες51.

  ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΦΟΤΟΥ ΚΑΨΑΝΕ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ-ΕΑΜΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΣΑΓΙΑΔΑ,
  ΠΕΡΑΣΑΝΕ ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΨΑΝΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΙΚΗΣ ΚΟΝΙΣΠΟΛΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝΕ ΤΟ ΚΚ ΑΛΒΑΝΙΑΣ .

  ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ 1944 ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ »ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΗΣΑΝΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ .

  Λίγους μήνες αργότερα σχηματίστηκε, με τη στήριξη των γερμανικών δυνάμεων, τάγμα ασφαλείας 1000 ανδρών που υπό την ηγεσία του Νουρί Ντίνο συμμετείχε τον Ιανουάριο του 1944 στην εκκαθαριστική επιχείρηση Χόρριντο που διεξήχθη κυρίως εντός αλβανικού εδάφους και επέφερε το θάνατο 500 ατόμων.
  Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο Ντίνο και οι άνδρες του έδρασαν στην περιοχή της Κονίσπολης52. Στη συνέχεια, ο Ντίνο έδρασε από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 1944 στην περιοχή του Αργυρόκαστρου ως επικεφαλής περίπου 700 ανδρών, 300 από τους οποίους προέρχονταν από τη Θεσπρωτία53.

  52]Μάγερ, 2009, Β’, σ. 115.

  [53]Αθανάσιος Γκότοβος, Τσάμηδες, το τάγμα Νουρί Ντίνο, Άρδην, 8 Ιουνίου

  ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΙΔΟΣ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ο ΝΤΙΝΟ , ΗΔΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1943 ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ-ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ , ΟΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΑΝΕΦΕΡΕ ..

  »Αυτά τα άτομα πρέπει να είναι πιστοί και δοκιμασμένοι φίλοι της Ιταλίας, …. . με σκοπό να διεξαγάγουν ένα ανηλεές κυνηγητό στους αντάρτες και τους φίλους των και εν ανάγκη να καταστρέψουν τις εστίες τους και τα χωριά που τους βοηθούν αρχίζοντας από το Curvelesi.

  ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ [ ΤΟΟ ΚΟΥΡΒΕΛΕΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ] .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο ΝΤΙΝΟ …..

  »’Εάν δεν θεωρηθεί σκόπιμο να γίνει αυτό από μέρους των Ιταλικών δυνάμεων, δεν θα είναι δύσκολο να πετύχουμε τον σκοπό με τον σχηματισμό των 6.000 εθελοντών Τσαμουριωτών και Κοσοβάρων που είναι πραγματικοί φίλοι της Ιταλίας .»’

  ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΕΝΟΠΛΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΑ ΔΡΟΥΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΣΕ ΚΟΝΙΣΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΒΕΛΕΣΙ .
  ΕΔΩ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΝ ΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ,
  ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΣΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΑΝΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ [ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ] ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΨΕΥΤΟΕΠΕΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ…

  »ΕΞΟΠΛΙΣΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΤΣΑΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ»’.

  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝΕ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΑΡΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ…

  Μιχάλης Μυριδάκης, Αγώνες της Φυλής, Α΄, σ. 165 – 166, Tsoutsoumpis, 2015, σ. 131 – 132. Εκείνη την εποχή, όπως αναφέρει και το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΕΔΕΣ, Μιχάλης Μυριδάκης, δεν είχαν εμφανιστεί ακόμη οργανωμένοι αντάρτες στη Δυτική Ήπειρο. Αντάρτικες ομάδες πρώτα του ΕΛΑΣ και έπειτα του ΕΔΕΣ εμφανίστηκαν στην περιοχή στις αρχές του 1943.

  ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1943 ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΕΛΑΣ ΒΟΡΕΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ [ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ] ΚΑΙ Ο ΕΔΕΣ ΝΟΤΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ [ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ ] ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ .

  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 1942 ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

  ΕΧΟΥΜΕ 2 ΕΠΙΣΗΣΜΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1942 ,
  ΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ,
  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

  »»Διοίκησις Χωροφυλακής Θεσπρωτίας

  «Περί της εν Θεσπρωτία καταστάσεως και των ληπτέων μέτρων»

  Ο Ελληνικός πληθυσμός της περιφερείας μας ευρίσκεται υπό το Κράτος τρομοκρατίας δεδικαιολογημένης κατόπιν και της εσχάτως δολοφονίας εντός της Ηγουμενίτσης του Νομαρχούντος. Κατά τας πληροφορίας της υπηρεσίας μου απολύτως εξακριβωμένας οι διάφοροι κακοποιοί, οι εκτελεσταί καταρτισθέντων σχεδίων τόσον εν Θεσπρωτία όσον και εν Αλβανία θα συνεχίσωσιν το βδελυρόν έργον των δολοφονιών και εγκλημάτων εν γένει μέχρις επιτεύξεως ορισμένου επιδιωκομένου σκοπού, της προσαρτήσεως της Τσαμουρίας. […]

  Ο υποφαινόμενος ως και οι λοιποί διοικούντες Αξιωματικοί συνεργάται του, κατέβαλλον σοβαράς προσπαθείας μέχρι σήμερον προς επιβολήν της τάξεως και γεφύρωσιν του μεταξύ Ελλήνων και Μουσουλμάνων χάσματος και μίσους όπερ εδημιούργησαν τα πολεμικά γεγονότα.

  KATΑΡΧΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1942 ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΟ ”ΒΔΕΛΥΡΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΩΝ”’ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣΑΝΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ

  ΕΠΙΣΗΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΙΧΑΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1942] ΟΤΙ ΤΑ ΟΣΑ ΦΟΝΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣΑΝΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΕΙΧΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝΕ ΜΕ ΤΗΝ »ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ» ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΧΑΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΙΓΩΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ”ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ”’
  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΙΧΑΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1942] ΟΤΙ ΤΑ ΟΣΑ ΦΟΝΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣΑΝΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΕΙΧΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝΕ ΜΕ ΤΗΝ »ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ» ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΧΑΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ
  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΙΓΩΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗ »ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ»’

  ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ …..

  Προς την Γενικήν Δ/σιν Ηπείρου Ιωάννινα

  Εν Ηγουμενίτση τη 14/12/1942

  ….. ότι η κατάστασις εβελτιώθη και εκ του γεγονότος ότι εσταμάτησαν αι δολοφονίαι Χριστιανών και εκ του ότι οι Μωαμεθανοί ήρξαντο προσερχόμενοι εις εμέ προς επίλυσιν των μετά των Χριστιανών διαφορών των. …. , έργον εις το οποίον εξαίρετον συμβολήν είχε ο ρηθείς Συν/ρχης, να τορπιλλισθή διά της πράξεως ολίγων εγκληματιών, οι οποίοι εκ προσωπικών αφορμών προέβησαν εις την δολοφονίαν του Γιασίν Σαντίκ, ως αντιστρόφως ομοίας πολύ περισσοτέρας όμως εγκληματικάς πράξεις είχον εκτελέσει και Μωαμεθανοί.
  ΕΔΩ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 1942 ,ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ , Η ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΣ , ΣΥΝΕΒΑΙΝΑΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΦΟΝΟΙ .
  ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΕΙΧΑΝ ΩΣ ΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ .
  ΕΝΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΣΙΝ ΣΑΝΤΙΚ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΑΛΟΥΜΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΦΟΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ
  Ο ΓΙΑΣΙΝ ΗΤΑΝ ΔΩΣΙΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΧΑ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΤΗΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1940.
  Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΑΝΤΙΚ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΗΔΗ ΤΟ 1921-42 KAI ΠΟΙΑ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΥΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΗΚΕ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΣΤΟΝ ΕΔΕΣ KAI ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ….
  Ο ΣΑΝΤΙΚ ΑΠΗΓΑΓΕ ΤΗΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΥΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΣΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΛΛΙΩΣ »ΘΑ ΤΟΝ ΨΗΝΑΝΕ »’
  ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΠΟΤΕ
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Ο ΣΑΝΤΙΚ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΗΣΑΝΕ ΩΣ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ.
  Ο ΜΠΑΛΟΥΜΗΣ ΟΜΩΣ ΤΟΥ ΕΣΤΗΣΕ ΕΝΕΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕ [ ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΕΛΗΓΚΕΚΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ].

  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΛΟΥΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΣΠΑΘΑΡΑΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΩΤΗ ΣΑΝΤΙΚΟΥ

  ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1942 ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

  12.2.1942. Γεώργιος Βασιλάκος. Σκοτώθηκε από Μουσουλμάνους στο Κέντρο της Ηγουμενίτσας.
  20.3.1942. Φώτιος Σπυρίδης και Ηλίας Γεωργίου Τσιάβος, σκοτώθηκαν με μαχαίρι στη θέση Μπούριμε από τον Λιάζε Ντίκα και άλλους Μουσουλμάνους από τη Βάρφανη.
  18.6.1942. Πέτρος Αντώνης. Σκοτώθηκε από Μουσουλμάνους στη θέση Περιβόλι, υπερασπιζόμενος το θερισμένο στάρι του χωραφιού του.
  20.6.1942. Ευθύμιος και Αναστάσιος Περώνης. Ληστεύθηκαν και σκοτώθηκαν στη θέση «Παλιάρεζα» από Μουσουλμάνους.
  10.2.1942. Ελευθερία Π. Κίτσου, 10 χρονών. Σκοτώθηκε από Μου­σουλμάνους στη θέση «Κρόνια».
  10.11.1941. Πήλιο Αντώνης (Σπύρος Μώκας), σκοτώθηκε από τους Μουσουλμάνους Κίπε Νταούτ και Ρετζέπ Μεχμέτ από το Κουρτέσι.
  8.8.1942. Ευάγγελος Πολιώνης. Σκοτώθηκε σε ενέδρα, από Μεζάν & Τζιαμαλί Χαρούν (αδέρφια), Σαλ Μπιμπίτο και άλλοι στο δρόμο Κουσοβίτσας Γραικοχωρίου, θέση Τσούκα.
  23.9.1942. Ηλίας Δ. Μίχου. Σκοτώθηκε στη θέση «Βούρκο» από τον Χάμζο και Ναζίφ Ρετζέπ.
  6.10.1942. Πολιώνης Πέτρος, 12 χρονών, και Μίχου Ευάγγελος 16 χρονών καθώς έβοσκαν τα πρόβατα τους . Σκοτώθηκαν στη θέση «Φράσερι» από τον Αλήτη , Αγά & Ντουλ Ταχίρι φίλοι από (το Τζανάρι-Μαζαρακιά-28-30 ετών) .
  14.6.1942. Αθανάσιος Θεοδωρίδης. Σκοτώθηκε σε ενέδρα από Μουσουλμάνους της Νύστας στην θέση Μουλτσάθι.
  10.11.1941. Θωμάς Νίνος, με την αδελφή του Σάνα Δημητρίου.
  Σκοτώθηκαν σε ενέδρα στο δρόμο Ηγουμενίτσας Πέστανης, από τους
  συγχωριανούς τους Αντέμ Ιντρίζ, Μαχμούτ Μάλε και άλλους. Στην ενέδρα
  αυτή τραυματίστηκε και ο Ξενοφών Ιωάννου.
  7.4.1942. Ανδρέας Βρύσης. Σκοτώθηκε από τους Γραικοχωρίτες Μουσουλμάνους Αμπεντί Ιντρίζ, Ισούφ Μάζε.
  22.4.1942. Σπύρος Ν. Ράφτης. Σκοτώθηκε από τους Γραικοχωρίτες Μουσουλμάνους Ιλιάζ Νέλιο και Ισούφ Μάζε.
  6.10.1942. Θεόδωρος Κανάκης. Τραυματίστηκε στην αυλή του σπιτιού
  του, από συγχωριανούς του Μουσουλμάνους.
  31.10.1942. Νικόλαος Αναστασίου. Σκοτώθηκε και Κώτσο Λιάκος,
  τραυματίστηκε, όπως το περιγράφω σε προηγούμενη στήλη, από τους
  συγχωριανούς του Ιλιάζ Νέλιο Χαμήτ και Ταχήρ Μητηλή.
  20.9.1941. Βασίλειος Κομίνης και Κωνσταντίνος Λώλης. Σκοτώθηκαν
  από Γραικοχωρίτες της οικογένειας των Φεταχαίων.
  3.4.1942. Μουσουλμάνοι Γραικοχωρίτες. Πυροβόλησαν από μακριά στην πλατεία του χωριού που ήταν συγκεντρωμένοι κάτοικοι, χωρίς ευτυχώς θύματα.
  9.10.1942. Ο Φαγκρή Αλή Μούχο από το Γραικοχώρι τραυμάτισε με
  τσεκούρι τον Ανδρέα Σπύρου Δήμα, 1 2 χρονών, ο οποίος γλίτωσε, γιατί του
  πρόσφεραν νοσηλεία σε νοσοκομείο τους στο Φιλιάτι οι Ιταλοί.
  24.10.1942. Δονάτος Αλεξίου από τη Ντράγανη, που είχε παντρευτεί και έμεινε μόνιμα στο Λαδοχώρι, τον σκότωσαν ο Λιούτ Γκάνες από το Βροχωνά και ο Νταλιάν Φερχάτ από το Κούρτεσι.
  15.7.1942. Παναγιώτης Αν. Δήμας, 9 χρονών, καθώς έπαιζε με άλλα παιδιά στην παραλία της Πλαταριάς, ο Κιαζήμ Βεήπ από την Φασκομηλιά, τον έβαλε σημάδι και τον σκότωσε. Συγκινητική περιγραφή από τον Κώστα Προκοπή στην εφημερίδα «Φωνή της Πλαταριάς» του Μάρτη 1985.
  10.8.1942. Κωνσταντίνος Δημητρίου και Σπυρίδων Κωνσταντίνου. Τους σκότωσαν ο Μουρτεζάν Μουσά από το συνοικισμό Βρύση μαζί με άλλους Μουσουλμάνους από τη Φασκομηλιά. Λεπτομερής περιγραφή από τον Κώστα Προκοπή στην εφημερίδα «Λεπτομερής περιγραφή από τον Κώστα Προκοπή στην εφημερίδα «Φωνή της Πλαταριάς» του Γενάρη 1985.
  18.8.1942. Τάκης Καράλης. Τον σκότωσε ο Νταλιάνης στο βουνό που έβοσκε τα πρόβατα του.
  20.8.1942. *Παναγιώτης Μίχου. Σκοτώθηκε στην Κουσιοβίτσα που ήταν γαμπρός μαζί με τον Πήλιο Αντώνη (Σπύρο Μώκα). Από τους: Κίπε Νταούτ και Ρετζέπ Μεχμέτ από το Κουρτέσι.
  6.2.1942. Θωμάς Ν. Στεργίου και Σωτήριος Ντίνης, καθώς γύριζαν από το Φιλιάτι, σκοτώθηκαν από Μουσουλμάνους και τα πτώματα τους πετάχτηκαν στον Καλαμά. Οι σκελετοί τους βρέθηκαν μετά από εξάμηνο στις εκβολές του.
  26.7.42: Έμποροι από το Πωγώνι που μετέβησαν στην περιοχή Γκρόπας για την αγορά τροφίμων. Αφού πρώτα εληστεύθηκαν, ρίχτηκαν κατόπιν ζωντανοί σ’ ένα πηγάδι μεταξύ Κουτσίου και Πέρδικας. Δράστες ήταν Τουρκοτσάμηδες.
  22.12.42: Ευθύμιος Περώνης, Τηλέμαχος Περώνης, Θεόδωρος Περώ­νης, Κούλα Χήρα Ανδρέα Πέτσινη από την Πυρσόγιαννη Κόνιτσας, που ήλθαν για την αγορά λαδιού και άλλων τροφίμων ληστεύθηκαν και κατόπιν σκοτώθηκαν στη Λάκκα Ηγουμενίτσας.

  ΚΑΝΕΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΔΕΣΙΤΗΣ [ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝ Ο ΕΔΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ] Η ΕΛΑΣΙΤΗΣ ΑΦΟΥ ΟΥΤΕ Ο ΕΛΑΣ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 1941-42
  ΕΝΩ ΜΟΛΙΣ ΕΝΑΣ ΗΤΑΝ ΠΡΩΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ .

  ΠΕΡΑ ΑΠΟ MEΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
  ΕΙΧΑΜΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1942
  ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ.

  ΧΩΡΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ:
  1942: Οι ΑλΒανοτσάμηδες, αφού κατέστρεψαν το χωριό, σκότωσαν το Παππά και τον Πρόεδρο, και τους εξής κτηνοτρόφους: Κάκο Νικόλαο του Χρήστου, Κάκο Λεωνίδα, Χαντζάρα Θωμά, και απήγαγαν και τους: Τσόκα Λάζαρο, Λιάμη Κων/νο, Μπέκα Ευάγγελο, Ζήκο Λεωνίδα, Ζήκο Γεώργιο, Χαντζάρα Κων/νο, Χρηστάκη Βασίλειο, Χρηστάκη Λάμπρο, Ντίσιο Νικόλαο, Πιτούλη Θεόδωρο, Χαντζάρα Χρήστο, τους οποίους σκότωσαν μέσα στο Μαργαρίτι.

  ΧΩΡΙΟ ΣΠΟΝΙΑ
  1942: Αφού έκαψαν όλα τα σπίτια του οικισμού, σκότωσαν και μια γριά, που είχε μείνει «φύλακας».

  EΠΙΣΗΣ …..

  ……Συνολικά το 1941 έχουμε 28 δολοφονίες μόνο από Τσάμηδες, ενώ το 1942 90 δολοφονίες . Να σημειώσουμε ότι τα νούμερα αυτά είναι τα επιβεβαιωμένα, καθώς υπάρχουν άλλες τόσες περιπτώσεις εξαφανισθέντων ή ανευρευθέντων αργότερα νεκρών για τις οποίες απλώς δεν έχουμε αυτόπτες μάρτυρες ή κάποιο επίσημο όργανο της πολιτείας για να τις καταγράψει καθώς από τα τέλη του 1941 ουσιαστικά δεν υφίσταται κανένα στοιχείο ελληνικής διοίκησης στη Θεσπρωτία.
  ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΟΝΙΚΑ , ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1942 , ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ

  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΕΣΙΤΩΝ Η ΤΩΝ ΕΛΑΣΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

  ΝΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1942
  ΚΑΙ ΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΚΟΤΟΒΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΣΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΑ ΨΕΥΤΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ .

  »»Ωστόσο στην επίμονη ερώτησή μας για μια από τις επικρατούσες απόψεις που θέλουν τους Τσάμηδες να συμμαχούν με τις δυνάμεις Κατοχής από ανάγκη εξαιτίας των επιθέσεων που εξαπέλυσε εναντίον τους ο ΕΔΕΣ, εν αντιθέσει με τον ρόλο που έπαιξε ο ΕΛΑΣ μας λέει:

  «Γνωρίζω τη θέση αυτή. Δεν μπορώ όμως να γνωρίζω αν η απολογητική του μειονοτικού εθνικοσοσιαλισμού στη Θεσπρωτία είναι προϊόν πλάνης ή θράσους. Ούτε το 1941, ούτε το 1942, αλλά ούτε μέχρι τα μέσα του 1943 κινδύνευαν οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες από τις ομάδες του Ζέρβα, διότι απλά αυτές είτε δεν υπήρχαν, είτε ήταν τόσο ολιγάριθμες που δεν συνιστούσαν πραγματική απειλή. Πέραν τούτου, αν ο Ζέρβας προκάλεσε τη συνεργασία αυτή, τότε πώς δικαιολογείται η σύμπραξη των Μουσουλμάνων Τσάμηδων με τις κατοχικές δυνάμεις σε περιοχές όπως τα Φιλιατοχώρια, όπου δρούσε αποκλειστικά το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ; Πώς εξηγούνται τα δεκάδες θύματα στα χωριά αυτά;
  Συμμάχησαν και εκεί οι Μουσουλμάνοι με τους κατακτητές φοβούμενοι την πίεση του ΕΛΑΣ;
  Πρόκειται για αστείο επιχείρημα».»’

 1. No trackbacks yet.
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.
Αρέσει σε %d bloggers: