«Έργο Rural Agree»

12/05/2017

 

Αθήνα, 11 Mαΐου 2017
Δελτίο Τύπου
Έργο Rural Agree: “Ψηφιακή Εκπαίδευση στον Aγροτικό Tομέα Τροφίμων – Αγροτική Eπιχειρηματικότητα”
Το έργο Rural Agree, το οποίο συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2, ανταποκρίνεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον Αγροτικό Τομέα Τροφίμων, μέσω της ψηφιακής κατάρτισης των νέων, που σκοπό έχει να ενδυναμώσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις τους στη διοίκηση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα μέσω της ανάλυσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
Tο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης συνεργάζεται στα πλαίσια του έργου “Rural Agree” με τους εξής φορείς: SARGA (Ισπανία), Creator (Ρουμανία), Κajaani University of Science (Φιλανδία), LAMORO Development Agency (Ιταλία), Syntra West (Βέλγιο), University of Debrecen (Ουγγαρία).
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τα επαγγελματικά προσόντα για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας των γυναικών και ανδρών που έχουν επενδύσει ή ενδιαφέρονται να επενδύσουν καινοτόμα στις αγροτικές περιοχές και να αναπτύξουν την καριέρα τους στον αγροτικό τομέα τροφίμων.
Επιπροσθέτως, στα πλαίσια του προγράμματος διενεργείται έρευνα, με βάση ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας , προκειμένου να προετοιμαστεί η επόμενη δράση σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου. Πιο συγκεκριμένα, απώτερος σκοπός του “Rural Agree” είναι η δημιουργία μίας Ψηφιακής Παιχνιδοποίησης (GAMIFICATION), η οποία θα εστιάζει στην εκπαίδευση σε θέματα μάρκετινγκ, χρηματοδότησης, ανάπτυξης και ελέγχου ποιότητας προϊόντων.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο βρίσκονται στο ακόλουθο ιστοχώρο: http://ruralagree.eu/

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: