Αρχική > Οικονομία, οικονομικά, πολιτική οικονομία, Πολιτική > ««Θὰ κάνῃ καὶ κούρεμα, αὐτός ὁ Πρωθυπουργός;»»

««Θὰ κάνῃ καὶ κούρεμα, αὐτός ὁ Πρωθυπουργός;»»

 

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη

 

 

Οἱ κυβερνῆτες (λέμε τώρα),ἐπί 7-ετία ἔχουν αλύπητα, στήσει στὸν τοῖχο τοὺς Ἕλληνες πολῖτες.

Οἱ ἀριθμοί, ἀμείλικτοι, ἔδειξαν τὸ γιατί. Οἱ ιδιωτικὲς καταθέσεις ἤσαν τῷ 2009 περίπου 240 δις. Καὶ τὸ ἰδιωτικό χρέος ἐξαιρετικά χαμηλό. Σἐ ἀντίθεση  μὲ τὶς ἄλλες πληγεῖσες χῶρες. Συνεπῶς, οἱ μνημονιακοί πρωθυπουργοί, ἐνῷ εἶχαν ὅλη τὴν εὐχέρεια νὰ ἐπιβάλλουν ἄλλου εἴδους λύσεις, πῆραν ανοήτως, μέτρα ἀφαίμαξης τῶν οἰκονομιῶν πολιτῶν καὶ ἐπιχειρήσεων (πλήν τραπεζῶν)!

 

Ἔτσι, οἱ καταθέσεις ἔπεσαν τὸ 2017 στὰ 130 δις. Θὰ ἦταν πολύ λιγώτερες, ἀλλά ἄς ὅψονται οἱ περιορισμοί ἀναλήψεων, ἀπό τό κράτος μπαταχτσή. Κι’ἡ ἀγορὰ στέγνωσε γιὰ τὰ καλά.

 

Ἄν ὑπολογίσουμε τὴν μείωση τῶν μισθῶν, τὴν αὔξηση τοῦ ΦΠΑ, τὴν φοροεπιδρομή, τὴν φορολόγιση τῆς περιουσίας, τὴν ἀνοησία τοῦ PSI  ποὺ ὁδήγησε στὴν διάλυση τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων καὶ τὴν κάθε πιθανὴ ἤ ἀπίθανη ἐπιβάρυνση καὶ τὴν μή μείωση τιμῶν, τότε αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ 7-ετία ἀφαίρεσε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα κάθε ἱκμάδα οἰκονομική, καταβαράθρωσε τὴν ζήτηση καὶ ἔρριξε τὶς ἐπιχειρήσεις καὶ τὰ νοικοκυριά, σὲ ενα σπιράλ οἰκονομικοῦ καί, ἀρκετές χιλάδες φορές, φυσικοῦ, θανάτου.

 

Ποιός τιμωρήθηκε; Ουδείς. Κανείς πρωθυπουργός, ὑπουργός, ἤ πολιτικό στέλεχος ποὺ ἐπάνδρωσε τόν κυβερνητικό μηχανισμό, μετά τὴν μεταπολίτευση, δὲν εἶδε, δὲν ἄκουσε, δὲν κατάλαβε καὶ δὲν ἤξερε τίποτε γιὰ τό ἔγκλημα. Οὔτε κανένας κεντρικός τραπεζίτης, ποὺ σὲ κοιτᾶνε γρβατοσφιγμένοι, βλοσυροί, ἀπό καθέδρας, δὲν βούτηξε κανένα πρωθυπουργό νὰ τοῦ τρίψῃ στὴν μούρη τὰ ἐγκλήματα τῶν ὑπουργῶν του. Οὔτε κἄν τίς ἐλεγχόμενες. ὑποτίθεται, τράπεζες καί χρηματιστήριο, Ἀλλά πολλοί ἀπ αὐτούς συνέτειναν στό νὰ νὰ παραποιοῦν στοιχεῖα γιὰ νὰ ὠφελοῦνται τρίτοι ἤ νὰ δέχονται καὶ νὰ ρίχνουν στὴν κατανάλωση γερμανικῶν προϊόντων, τά λεφτά, πού κατηύθυνε σκόπιμα ἡ Γερμανία.

 

Ἑκτὸς ἀπὸ τὶς καταθέσεις, κι ἄλλα βασικά μεγέθη τῆς οἰκονομίας συρρικνώνονται: ΑΕΠ, εμπορικό ἰσοζύγιο, ἰσοζύγιο συναλλαγῶν, λιανικό ἐμπόριο, βασικοί κωδικοί φορολογικῶν έσόδων, κλπ. Καἰ τώρα ὁ Τσίπρας μαζί μέ τὴν πολιτικὴ ὀρχήστρα του, λένε ὅτι εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ κάνουν τό πᾶν γιὰ νὰ ρυθμιστῇ τό χρέος!  Τί ἀκριβῶς θὰ κάνουν;

 

Ὑπόθεση ἐργασίας:  Ἔστω ὅτι ὁ Σόϊμπλε ζητᾶ, ἔναντι ρύθμισης χρέους, ἕνα κούρεμα τῶν καταθέσεων. Ὥστε, ἐπὶ ποσοῦ 130 δις, νὰ χάσετε, ἀπὸ ὅσα σᾶς ἔμειναν, τουλάχιστον 15-20%. Πῶς θὰ σᾶς φαινόταν;  Καὶ μὴν σκεφτῆτε ὅτι θὰ εἶστε ἀσφαλεῖς, ἐπειδὴ ἀνήκετε στό 80% τῶν καταθετῶν, ποὺ ἔχουν κάτω τῶν 10 ἤ καὶ 100 χιλιάδων εύρώ! Διότι δὲν σᾶς σώζει.

Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει, ὅτι ἡ ἀντοχή τοῦ κόσμου θὰ μετρᾶ πλέον μῆνες.

 

Ὅλες οἱ θεωρίες Πολέμου, συνιστοῦν ὅτι πρέπει νὰ ἀφήνῃς στὸν ἡττημένο ἀντίπαλο, πάντα, μιὰ ὁδό διαφυγῆς.  Εἰδ’ ἄλλως θὰ τὸν ἀναγκάςῃς νὰ ἀντιδρᾷ χωρὶς φόβο θανάτου. Ποὺ θὰ σοῦ πολλαπλασιάσῃ τὸ κόστος.  Ἁπό αὐτὴ τὴν ἄποψη, ὅντως αὐτὰ τὰ μέτρα θὰ εἶναι τὰ τελευταὶα. Παρ’ὅτι ἀκόμη ὑπάρχουν λύσεις, ποὺ κανείς, ἀπὸ τὸν ἐξώνητο πολιτικό κόσμο, δεν ακούει.

 

Κι ἔτσι πρακτικᾶ. μένει μόνο μιὰ τελευταία στοιχειώδης ἐπιλογή, στοὺς στριμωγμένους πολῖτες. Μιὰ ἐπ’ἀόριστον γενική ἀπεργία τῶν πάντων, μέχρι νὰ παραιτηθῇ ἡ κυβέρνηση καὶ νὰ προκηρυχθοῦν ἐκλογές, μέ ἀπαγόρευση συμμετοχῆς οἱουδήποτε ὑπηρέτησε σὲ μνημονιακές κυβερνήσεις ἤ σὲ πολιτικά πόστα ἤ ψήφισε μνημονιακά. Καὶ ἡ ὁποία  νέα κυβέρνηση ὑποχρεωτικά θὰ προκηρύξῃ συντακτικὴ ἐθνοσυνέλευση καὶ δημοψηφίσματα συμμετοχῆς ἤ μή,  τῆς χώρας στὴν ΕΕ καὶ τὴν εύρωζώνη. Μόλις συμβεῖ αὐτό, τότε  θὰ ἀναγκαστῇ ἠ Ευρωζώνη να δώσῃ ευρωπαϊκή λύση ἢ θὰ διαλυθῇ. Ἡ …Εὐρώπη βεβαίως κι’ὄχι μόνο ἡ Ευρωζώνη.

 

Σφίγγουμε ποὺ σφίγγουμε τό ζωνάρι. Ἄς τὀ κάνουμε γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὰ παιδιά μας.

Σχόλιο: 1) Αυτή η γενική απεργία είναι εν γνώσει όλων μας πως είναι ουτοπική εξαγγελία. καθότι ούτε να διοργανωθεί γίνεται επειδή το σύστημα της διαπλεκόμενης κομματοκρατίας και της συνδικαλιστικής αριστοκρατίας ελέγχει τα πάντα και επειδή δε μπορεί να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια της κοινωνίας του κράτους και των πολιτών κατά την εξάσκησή της. 2) Επίσης καθόλου βέβαιο δεν είναι πως η ΕΕ και η ΕΚΤ θα παραδοθούν αυτόματα. Έχουν άπειρα μέσα, δουλοπρεπείς προθύμους και προβοκάτσιες στην διάθεσή τους για να αμυνθούν και να επιβληθούν. 3) Για την ακραία υπόθεση «κουρέματος» των απομενουσών καταθέσεων, επειδή είναι πιθανότατο πως θα ακολουθήσουν μαζικές βιαιότατες προγραφές και μαζικές άτεγκτες αυτοδικίες κατά του ΣΥΡΝΕΛ, αυτή δε πρόκειται να αποτολμηθεί.

Συνεπώς μάλλον πρέπει να εργασθούμε με πολιτική πρόταση και πρόγραμμα διεξόδου πολιτικό, με στρατηγική και προοπτική σε βάθος χρόνου, τόσο για να ανασυνταχθεί η κοινωνία και η πατρίδα μας όσο και για να επιβιώσει στις τρέχουσες εξοντωτικές και απειλητικές συνθήκες, εντός Ελλάδος και πέριξ αυτής. (Νίκος Καραβαζάκης)

Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: