Αρχείο

Archive for the ‘οικονομικά’ Category

«ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

28/04/2016 Τα σχόλια έχουν κλείσει

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είναι πλέον η μόνη διέξοδος για τη προστασία της κύριας κατοικίας. Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου συνδράμει με δωρεάν συμβουλευτική ενημέρωση και καθοδήγηση.

Η προστασία της 1ης κατοικίας  είναι πλέον περιορισμένη. Αφορά μόνο όσους ενταχθούν στο Ν.3869/2010 που παρότι έχει γίνει αυστηρότερος, μπορεί να δώσει διέξοδο σε οικογένειες που οδηγούνται στον αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση.

Για τη προστασία της κύριας κατοικίας, πρέπει πλέον να πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: – να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία , – το μηνιαίο οικογενειακό  εισόδημα του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες  κατά 70% – η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 180.000 € για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 € για τον έγγαμο και κατά 20.000 € ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. – ο οφειλέτης να είναι “συνεργάσιμος δανειολήπτης”, σύμφωνα με  τον  Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών Ο αιτών θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα και να έχει «μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών». Στο νόμο 3869/2010 εκτός από τις οφειλές προς ιδιώτες πιστωτές υπάγονται πλέον και βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ αναστέλλονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη μέχρι τη συζήτηση της αίτησης. Μπορούν να επιτύχουν μερική ή ολική διαγραφή χρεών καθώς και εξόφληση του εναπομένοντος υπολοίπου σε συγκεκριμένες δόσεις, ανάλογα με τα εισοδήματα τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν. Στη διαδικασία δεν εμπίπτουν οι οφειλές του τελευταίου έτους πριν την κατάθεση της αίτησης, διοικητικά πρόστιμα και διατροφές.   Πριν την ένταξη στο νόμο πρέπει πλέον να έχει προηγηθεί η προσπάθεια ρύθμισης με βάση τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» και τον «κώδικα δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας Ο «κώδικας δεοντολογίας» μπορεί να οδηγήσει σε ρυθμίσεις δανείων, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε πλειστηριασμούς ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής του από τις τράπεζες και τις δυνατότητες του δανειολήπτη. Προσοχή. Αν κάποιος δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί στις επιστολές των τραπεζών μπορεί να χαρακτηριστεί «μη συνεργάσιμος» και να πλειστηριαστεί ή να πωληθεί στα Distress Funds ακόμη και η 1η κατοικία του.  Ήδη οι δανειστές πιέζουν για ακόμη αυστηρότερες ρυθμίσεις Η ΕΝ. ΚΑ. ΒΟΛΟΥ υποστηρίζει νομικά τη διαδικασία δωρεάν για τα μέλη της.

Ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών   Για οφειλές μέχρι  20.000 ευρώ και υπό τις προϋποθέσεις ότι ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα, δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία και οι καταθέσεις του δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, προβλέπεται διαδικασία ταχείας διευθέτησης μικροοφειλών. Ο Ειρηνοδίκης μπορεί να αποφασίσει προσωρινή και μετά από 18 μήνες οριστική απαλλαγή από τα χρέη του.   Επικαιροποίηση φακέλου Όσοι οφειλέτες έχουν καταθέσει αίτηση ένταξης στο ν. 3869/2010 πριν την  19-8-2015 και η κύρια αίτησή τους δεν έχει συζητηθεί στο Ειρηνοδικείο πρέπει να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά μέχρι 4-5-2016, διαφορετικά θα απορριφθεί η αίτηση τους.

Δωρεάν συμβουλευτική ενημέρωση και καθοδήγηση Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου: – έχει ενημερώσει πάνω από 10.000 υπερχρεωμένους πολίτες για τη δυνατότητα τους να ενταχθούν στο νόμο  – έχει συμβάλλει με τους νομικούς της συμβούλους στο να διαγραφούν οριστικά, πάνω από 8.000.000 ευρώ οφειλές στις τράπεζες. Οι δανειολήπτες που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις Τράπεζες μπορούν να επισκέπτονται  τα γραφεία μας Δημ. Γεωργιάδου 177α κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 8.30 – 12.30 τηλ. 2421045615, προκειμένου να λάβουν δωρεάν συμβουλευτική ενημέρωση και καθοδήγηση για τις διεξόδους που έχουν, ανάλογα με τις οφειλές, τα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία τους.

Κατηγορίες:οικονομικά

Αφιερωμένο σε όσους δηλώσουν «περιουσιολόγιο».

02/03/2016 2 Σχόλια

Ε. Λάσκαρη

«Φόρος έως 33% στα κέρδη από… γραμματόσημα.»

«Το εισόδημα που προκύπτει από την πώληση συλλογής γραμματοσήμων αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα», αποφαίνεται η εφορία. Πώς φορολογούνται τα κέρδη από την πώληση συλλογών.

Με συντελεστή 26% θα πρέπει να φορολογηθεί το κέρδος που προκύπτει από πώληση συλλογής γραμματοσήμων, εφόσον είναι έως 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33%, εφόσον υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από απάντηση της Διεύθυνσης Άμεσων Φόρων της ΓΓΔΕ, μετά από σχετική απάντηση φορολογουμένου, καθώς μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση και συνδυασμό των ισχυουσών διατάξεων, η υπηρεσία καταλήγει ότι «το εισόδημα που προκύπτει από την πώληση συλλογής γραμματοσήμων αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα καθόσον η απόκτηση της συλλογής αυτής δεν προκύπτει από μεμονωμένη ενέργεια (π.χ. κληρονομιά) και η πώλησή της πραγματοποιείται με πολλαπλές επιμέρους (τμηματικές) πωλήσεις. Το ίδιο βέβαια ισχύει και στην περίπτωση πώλησης πολλαπλών (ξέχωρων) συλλογών του ιδίου αντικειμένου».

Το σκεπτικό της απάντησης: http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1403473/foros-eos-33-sta-kerdh-apo-grammatoshma.html

 

Κατηγορίες:οικονομικά

«Σάλος με τα ‘ομόλογα θανάτου’ που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα – Προειδοποίηση της Επ. Κεφαλαιαγοράς για την αγορά των «νεκρών ομολόγων».

15/12/2015 Τα σχόλια έχουν κλείσει

 

Για την εμφάνιση επενδυτικών σχημάτων που στερούνται σχετικής άδειας προειδοποιεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σημειώνοντας ότι πρόκειται για funds, τα οποία επενδύουν σε περίπλοκα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία είναι ακατάλληλα για ιδιώτες επενδυτές.

 

Συγκεκριμένα, η Επ. Κεφαλαιαγοράς σημειώνει ότι τα συγκεκριμένα funds εστιάζουν σε Traded Life Policies, γνωστά και ως «ομόλογα του θανάτου», τα οποία αφορούν σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής. Οι επενδυτές προσδοκούν κέρδη από την αγορά του δικαιώματος στις ασφαλιστικές καταβολές που θα ενεργοποιηθούν με το θάνατο του ασφαλισμένου.

 

Όπως σημειώνεται, οι σχετικές επενδύσεις συνήθως προωθούνται ως επενδύσεις με μεγάλη απόδοση, που δεν επηρεάζονται από τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Στην πραγματικότητα, τα Traded Life Policies είναι επενδύσεις υψηλού κινδύνου για τους κατωτέρω λόγους:

 

 

 • Χρησιμοποιούν περίπλοκες επενδυτικές στρατηγικές που εμπεριέχουν υπολογισμούς σχετικά με τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων. Οι υπολογισμοί και οι προβλέψεις μπορεί να αποδειχθούν εσφαλμένοι με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να είναι μικρότερες των προβλεπομένων.

 

 • Τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχήματα πρέπει να διατηρούν μεγάλα αποθέματα διαθεσίμων για να συντηρούνται οι επενδύσεις σε Traded Life Policies. Εάν ο διαχειριστής του επενδυτικού σχήματος χρειαστεί χρηματοδότηση και επιχειρήσει να πουλήσει μέρος των επενδύσεων σε Traded Life Policies, ενδέχεται να μη βρει αγοραστή ή να αναγκαστεί να πουλήσει με ζημιά. Εάν αυτό γίνει σε μεγάλη έκταση δημιουργείται πρόβλημα ρευστότητας το οποίο μπορεί να δυσχεράνει την εξαγορά μεριδίων εκ μέρους των επενδυτών ή και να μειώσει σημαντικά την αξία των επενδύσεών τους.

 

 

 • Συχνά οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν πολλές εταιρίες σε διαφορετικές χώρες. Αυτό δημιουργεί δυσκολία στη διαχείριση των επενδύσεων κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείριση των επενδυτών. Είναι εν γένει δύσκολο για τους επενδυτές αλλά και τους διανομείς των προϊόντων να αντιληφθούν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας τους και τους κινδύνους που εμπεριέχουν.

 

Τι είναι τα ομόλογα θανάτου

 

Τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί με την τεχνογνωσία των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων που πυροδότησαν τη χρηματοπιστωτική κρίση των ΗΠΑ το 2007. Ο εκδότης τους (μια ασφαλιστική εταιρεία) τιτλοποιεί τα ασφάλιστρα ζωής των πελατών της προκειμένου να μειώσει το κόστος που προκύπτει από την καταβολή σύνταξης. Για παράδειγμα, η ολλανδική ασφαλιστική Aegon είχε υπολογίσει το κόστος της αύξησης της διάρκειας ζωής των πελατών της.

 

Για κάθε χρόνο επιπλέον που ζουν οι συνταξιοδοτούμενοι βάσει συμβολαίων ζωής η εταιρεία καταβάλλει 4% μεγαλύτερη σύνταξη. Μάλιστα η ίδια εταιρεία δήλωνε από το 2011 ότι τα κέρδη της μειώθηκαν κατά 12% το πρώτο τρίμηνο του συγκεκριμένου έτους λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής στην Ολλανδία.

 

Έτσι τα συνδεδεμένα με τα ασφάλιστρα ζωής προϊόντα («παράγωγα θανάτου») καλύπτουν τους εκδότες τους (ασφαλιστικές εταιρείες) από το κόστος που θα αναλαμβάνουν οι αγοραστές τους (τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια ή ιδιώτες). Πρακτικά οι αγοραστές των προϊόντων «ποντάρουν» στον πρώιμο θάνατο των ασφαλισμένων (πριν από την καταβολή σύνταξης) προκειμένου να αποκομίσουν το υψηλότερο δυνατό κέρδος.

 

Αντιστοίχως, οι ασφαλιστικές εταιρείες βγαίνουν κερδισμένες όσο περισσότερο ζουν οι ασφαλισμένοι καθώς αυτό επιβαρύνει επιπλέον τους επενδυτές.

 

Με δεδομένη τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής στο δυτικό κόσμο ποιος ο λόγος να αγοράσουν τέτοια προϊόντα οι ανά τον κόσμο επενδυτές; Πρώην στέλεχος της JPMorgan, ο Αμερικανός οικονομολόγος Ντέιβιντ Μπλέικ, εξηγούσε στην εφημερίδα «Το Βήμα» πως ο λόγος είναι ότι «οι αποδόσεις αυτών των προϊόντων δεν θα σχετίζονται με τις τάσεις της αγοράς και συνεπώς δεν θα ελέγχονται από κερδοσκοπικές κινήσεις».

 

Διότι όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο αγοραστής του «τιτλοποιημένου θανάτου» θα βγαίνει εύκολα και άκοπα κερδισμένος από ένα γεγονός τόσο απρόβλεπτο (και πιθανό) όσο ο αιφνίδιος θάνατος του ασφαλισμένου από καρδιακό επεισόδιο ή αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν την επιτομή του αμοραλισμού των διεθνών χρηματαγορών.

Κέρδος online

Κατηγορίες:οικονομικά

φοροκουφάλες

23/10/2015 Τα σχόλια έχουν κλείσει

φοροκουφάλες

Κατηγορίες:Χιούμορ, οικονομικά

Αδιάντροποι.

23/10/2015 Τα σχόλια έχουν κλείσει

ΑΔΕΔΥ: Aυθαίρετες μετακινήσεις υπαλλήλων στην Περιφέρεια Αττικής.

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την ανησυχία της για τις αυθαίρετες μετακινήσεις υπαλλήλων στην Περιφέρεια Αττικής που φαίνεται να συνδέονται άμεσα με την προσπάθεια της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την ανάθεση έργου πολλών εκατομμυρίων ευρώ, σε γνωστή πολυεθνική εταιρία.

Και οι δύο ενέργειες μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν.

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, παρά το ότι είχε στα χέρια της αντίθετες εισηγήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, προσπάθησε να ολοκληρώσει το διαγωνισμό για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και την ανάθεση του έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία έχει έντονα απασχολήσει στο παρελθόν την κοινή γνώμη για θέματα διαφθοράς. Παρότι είναι γνωστές οι μέθοδοι που έχει ακολουθήσει στο παρελθόν η εν λόγω εταιρεία για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος, η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε ακόμη και Δελτίο Τύπου (8/6/2015) για να υποστηρίξει την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, που τελικά σταμάτησε όταν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης ήρθαν στο φως από δημοσιογραφική έρευνα.

Εν συνεχεία, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, αντί να ακυρώσει το διαγωνισμό και να τον επαναπροκηρύξει χωρίς φωτογραφικές διατάξεις, ως όφειλε, προχώρησε στην αιφνιδιαστική μετακίνηση δύο υπαλλήλων από την αρμόδια Διεύθυνση. Πρόκειται για τους υπαλλήλους που είχαν εισηγηθεί το να μην προχωρήσει ο σχετικός διαγωνισμός. Η επίκληση «δρομολογημένης εδώ και πολλούς μήνες, απόφασης για την αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ)» (Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Αττικής 11/10/2015) δεν αποτελεί παρά εκ των υστέρων δικαιολογία μιας αυθαίρετης, αυταρχικής και εκδικητικής πράξης της Διοίκησης.

Για ποιο ήθος Διοίκησης μπορούμε να μιλάμε, όταν εκδιώκονται αυθαίρετα οι υπάλληλοι που λειτούργησαν με αμεροληψία και για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος;

Τι μήνυμα προσπαθεί να περάσει στους υπαλλήλους η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, προχωρώντας σε τέτοιες ενέργειες;

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα στρέφονται ενάντια σε κάθε πρακτική διαφθοράς, όπως αυτές τις οποίες αποδεδειγμένα έχει χρησιμοποιήσει η εταιρεία.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά:

Από την Κυβέρνηση, να προχωρήσει στην πλήρη διαλεύκανση όλων των συμβάσεων της εν λόγω εταιρείας, την απόδοση ευθυνών σε όποιους υπάρχουν.
Να ακυρωθεί ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με την εν λόγω εταιρεία, που έπληξε τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου.
Από την Περιφερειάρχη Αττικής, να ακυρώσει άμεσα το σχετικό διαγωνισμό και να ανακαλέσει τις αυθαίρετες μετακινήσεις των υπαλλήλων.

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/adedi-aithairetes-metakiniseis-ipallilon-stin-perifereia-attikis

«Και όμως… Το ευρώ κινείται κοντά στα 1,16 δολάρια…»

27/08/2015 Τα σχόλια έχουν κλείσει

Και όμως… Το ευρώ κινείται κοντά στα 1,16 δολάρια…

Το ευρώ διεύρυνε την άνοδό του έναντι του δολαρίου, καταγράφοντας κέρδη 1,7% στα 1,1580 δολάρια. Η άνοδος αυτή, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, οφείλεται στο ότι οι επενδυτές θεωρούν λιγότερη πιθανή την αύξηση των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) τον Σεπτέμβριο, επειδή αυτή θα φοβηθεί τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην αμερικανική οικονομία από την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας και την αναταραχή στα χρηματιστήρια.

Αν συνεχισθεί η άνοδος του ευρώ, σημειώνει το δημοσίευμα των Financial Times, μπορεί να υπάρξει αρνητική επίπτωση στον ούτως ή άλλως περιορισμένο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Ο Beat Siegenthaler, οικονομικός σύμβουλος στην UBS, δήλωσε ότι το ευρώ έχει περιθώριο περαιτέρω ανόδου. Σε συνδυασμό, πρόσθεσε, με τις ενδείξεις ότι η Fed μπορεί να αργήσει να αυξήσει τα επιτόκια λόγω της διεθνούς οικονομικής αναταραχής, αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά τις ελπίδες για την επιστροφή των ρυθμών ανάπτυξης στα προ κρίσης επίπεδα.

«Φυσικά, η ανάκαμψη της Ευρωζώνης δεν θα εκτροχιασθεί, επειδή το ευρώ θα ανατιμηθεί κατά λίγες ποσοστιαίες μονάδες», δήλωσε ο Siegenthal, προσθέτοντας: «Αλλά, το πρόβλημα είναι ότι αν η Fed πρόκειται να απομακρυνθεί από την αύξηση των επιτοκίων, η ανοδική πίεση στο ευρώ θα μπορούσε να κλιμακωθεί γρήγορα και να ενταθεί».

Financial Times, ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://mignatiou.com/

Κατηγορίες:οικονομικά

«Πλαφόν στις τιμές όλων των κυλικείων.»

29/07/2015 Τα σχόλια έχουν κλείσει

Πλαφόν στις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων που διατίθενται σε κυλικεία, αναψυκτήρια, και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται εντός συγκεκριμένων χώρων καθορίζει απόφαση του υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας όταν τα προϊόντα διατίθενται εντός:

 • αεροδρομίων,
 • αθλητικών χώρων (στάδια, γήπεδα κ.λπ.),
 • αρχαιολογικούς χώρους,
 • επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως (όχι των κρουαζιερόπλοιων),
 • τραίνων
 • σιδηροδρομικών σταθμών
 • κινηματογράφων
 • θεάτρων,
 • δικαστηρίων,
 • νοσοκομείων,
 • κλινικών και
 • ευαγών ιδρυμάτων,
 • σταθμών υπεραστικών λεωφορείων,
 • ΑΕΙ και ΤΕΙ,

ισχύουν τα εξής πλαφόν τιμών:

 • Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου -0,35 ευρώ.
 • Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο -1,45 ευρώ.
 • Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο  -1,25 ευρώ.
 • Καφές ρόφημα ελληνικός μονός  -1,20 ευρώ.
 • Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός, κ.λπ.) μονός -1,30 ευρώ.
 • Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο) -1,45 ευρώ.
 • Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός -1,30 ευρώ.
 • Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο) -1,30 ευρώ.

Κέρδος online

Κατηγορίες:οικονομικά
Αρέσει σε %d bloggers: