Αρχείο

Archive for the ‘οικονομικά’ Category

Πάντα σε προτεραιότητα το συμφέρον των Τραπεζών!

23/04/2015 Τα σχόλια έχουν κλείσει

Τράπεζα

«Μικρό καλάθι για τη μείωση των αντικειμενικών»

Του Σπύρου Δημητρέλη

Μικρό καλάθι θα πρέπει να κρατούν οι φορολογούμενοι όσον αφορά στις προσδοκίες τους για τις νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων. Ένα από τα βασικά συστατικά των νέων τιμών ζώνης που αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως τον Ιούνιο θα είναι οι εμπορικές τιμές που έχει επεξεργαστεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι τιμές αυτές, σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της κτηματαγοράς, κινούνται στο άνω άκρο της διακύμανσης των τιμών των ακινήτων.

«Και αυτό δεν είναι τυχαίο», λέει στο Capital.gr έμπειρος φορολογικός σύμβουλος. «Οι τιμές που επεξεργάζεται η Τράπεζα της Ελλάδας προέρχονται κατά κανόνα από τις εκτιμήσεις που έχουν κάνει οι εμπορικές τράπεζες κατά τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικών δανείων και αφορούν κατά κύριο λόγο διαμερίσματα. Με δεδομένο ότι οι χορηγήσεις της στεγαστικής πίστης τα τελευταία χρόνια είναι αμελητέες, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ολοκληρωμένη αναθεώρηση των τιμών που θα οδηγούσε σε κατακόρυφη μείωσή τους».

Η δραστική μείωση, όμως, θα δημιουργούσε και ένα επιπρόσθετο πρόβλημα στις εμπορικές τράπεζες. Το χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων στη στεγαστική πίστη που έχουν οικοδομήσει οι τράπεζες  κατά τη διάρκεια της περιόδου των παχιών αγελάδων στην οικονομία και την κτηματαγορά βασίζεται στις αντικειμενικές τιμές της δεκαετίας του 2000 οι οποίες πλέον κατά κανόνα είναι πολύ υψηλότερες από τις σημερινές εμπορικές.

Αν αναθεωρηθούν δραστικά προς τα κάτω οι αντικειμενικές τιμές θα μειωθεί και η αξία των εξασφαλίσεων των τραπεζών με αποτέλεσμα να προκύψει ανάγκη πρόσθετης κεφαλαιοποίησής τους. Και τα κεφάλαια αυτά δεν περισσεύουν. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό και στο υπουργείο Οικονομικών και το λαμβάνει υπόψη του στον σχεδιασμό για την αναθεώρηση των αντικειμενικών.

Πρόσφατα η αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί στο ΥΠΟΙΚ ζήτησε και πήρε από την Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία που διαθέτει η τελευταία για τις τιμές των ακινήτων. Τα στοιχεία αυτά είναι τιμή ανά τετραγωνικό κατοικίας ανά ταχυδρομικό κώδικα στις πόλεις.

Με βάση τα παραπάνω, η αναθεώρηση των τιμών στην οποία προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών θα είναι λελογισμένη, δηλαδή μεσοσταθμικά δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 10% έως 20%. Μάλιστα, μείωση πρόκειται να γίνει κατά κύριο λόγο στις ακριβές περιοχές, ενώ σε περιοχές που η τιμή ζώνης είναι κάτω των 600 ή 700 ευρώ δεν πρόκειται να γίνουν μειώσεις.

Η αναθεώρηση των αντικειμενικών τιμών είναι εντολή του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου οι φορολογούμενοι να φορολογούνται για την ακίνητη περιουσία τους με βάση πραγματικά δεδομένα. Μετά την αναθεώρηση των τιμών πρόκειται να οριστικοποιηθεί και η μορφή του νέου φόρου ακινήτων ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ εντός του έτους.

http://www.capital.gr/

Χρωστάτε στην εφορία; Από σήμερα όλα εν… taxis-net.

17/04/2015 2 Σχόλια

εφορία

Του Σπύρου Δημητρέλη

Σήμερα ανοίγει με σημαντική καθυστέρηση, καθώς οι σχετικές διατάξεις έχουν ψηφιστεί από τις 20 Μαρτίου,  η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πραγματικά μια καινούρια αρχή στη σχέση  τους με την εφορία καθώς με μια ελάχιστη μηνιαία επιβάρυνση μπορούν να βάλουν σε μια σειρά τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο για κάθε είδος φόρους με σημαντική έκπτωση ή και πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις.

Ερ. Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν;

Απ. Κάθε είδους φορολογικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 1η Μαρτίου 2015, οι οφειλές από το αναδρομικό χαράτσι (ΕΕΤΑ) του 2013 που βεβαιώθηκε σε χιλιάδες ιδιοκτήτες καθώς και οφειλές που θα προκύψουν από την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων κάθε είδους φορολογίας για φορολογικές χρήσεις έως και το 2014.

Ερ. Σε πόσες δόσεις ρυθμίζονται οι οφειλές;

Απ. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τις οφειλές του εφάπαξ και να λάβει πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, προσαυξήσεις του νόμου 2523/97 (ποινολόγιο εφορίας), τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Μπορεί, επίσης, να κάνει χρήση της ρύθμισης εξπρές και να καταβάλει τουλάχιστον 200 ευρώ βασικής οφειλής και να διαγράψει ισόποσες προσαυξήσεις ρυθμίζοντας το υπόλοιπο ποσό σε έως 100 δόσεις. Τέλος μπορεί να επιλέξει τη ρύθμιση της οφειλής του από 2 έως 100 δόσεις με διαγραφή από 30% έως και 90% των προσαυξήσεων. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 20 ευρώ. Ειδικότερα, οι δόσεις και η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις έχει ως εξής:
α) εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις

β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

ιβ)από ενενήντα μία (91) έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις προσαυξήσεις

Ερ. Τι πρέπει να κάνει ο οφειλέτης;

Απ. Θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα τεθεί σήμερα σε λειτουργία στο taxisnet (www.gsis.gr). Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση θα πρέπει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης να πληρώσει την πρώτη δόση. Οι δόσεις πληρώνονται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Ερ. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση;

Απ. Έως τις 27 Απριλίου για τη ρύθμιση εξπρές με την ελάχιστη καταβολή των 200 ευρώ και έως τις 26 Μαϊου για τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Και οι δυο προθεσμίες είναι πιθανό να παραταθούν κατά ένα μήνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Ερ. Ποιο είναι το επιτόκιο της ρύθμισης;

Απ. Ποσά έως 5.000 ευρώ ρυθμίζονται άτοκα, ενώ για ποσά άνω των 5.000 ευρώ επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 3%.

Ερ. Μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση ήδη ρυθμισμένες οφειλές;

Απ. Ναι, μπορούν να υπαχθούν και ήδη ρυθμισμένες οφειλές.

Ερ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του οφειλέτη;

Απ. Για να μην χαθεί η ρύθμιση ο οφειλέτης θα πρέπει εντός τριών μηνών από την ένταξή του στη ρύθμιση να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις που εκκρεμούν. Επίσης, δεν πρέπει να αφήσει απλήρωτες περισσότερες από δυο δόσεις εντός του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή περισσότερες από τρεις δόσεις μετά το πρώτο οκτάμηνο.

http://www.capital.gr/

Κατηγορίες:οικονομικά

» Η χώρα και ο κίνδυνος της «μαύρης τρύπας». «

19/03/2015 Τα σχόλια έχουν κλείσει

Α. Χ. Παπανδρόπουλος

Σοβαρούς κινδύνους εγκυμονεί σε περίπτωση αποτυχίας Τσίπρα η έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης. Η οριακή στιγμή για την Ελλάδα, οι καιροσκόποι της δραχμής και τα μεγάλα ψέμματα. Το «ποντάρισμα» στον αμερικανικό παράγοντα για ένα «δώρο».

 Βουλή-Σύνταγμα

Δεν ήταν τυχαία αυτά που έγραψε ο Γιάννης Λούλης στην Ημερησία του περασμένου Σαββάτου.

Έχοντας καλές διασυνδέσεις με το περιβάλλον του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα –τον οποίο, με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία, θεωρεί κυρίαρχο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας– ο γνωστός πολιτικός αναλυτής επεσήμανε ότι η κυριαρχία του αυτή σήμερα δεν απειλείται από μία «νεκροζώντανη» Ν.Δ. και ένα ανύπαρκτο ΠΑΣΟΚ, αλλά από τις αδυναμίες ανθρώπων που έχει επιλέξει, τις ιδιοτέλειές τους, τις νοοτροπίες τους, τις συμπεριφορές και τον χαρακτήρα τους.

Αυτοί θα πριονίσουν την κυριαρχία του, ως de facto αντίπαλοί του. Τούτο δεν θα γίνει για να ωφεληθεί ένα άλλο κόμμα. Θα ανοίξει έτσι ένα μεγάλο κενό, που θα καταπιεί όλο το κομματικό σύστημα και μαζί του τη χώρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και γνωστοί πολιτικοί, που φοβούνται ότι μία αποτυχία του κ. Τσίπρα θα δημιουργήσει εξαιρετικά κρίσιμες καταστάσεις, ικανές να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό προς όφελος των εντελώς ακραίων φαιοκόκκινων δυνάμεων – που είναι το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή.

Ως φαίνεται, όμως, για την ώρα τουλάχιστον, ο πρωθυπουργός δείχνει να είναι αυτοπαγιδευμένος, παρά την κυρίαρχη θέση που του αποδίδει ο Γιάννης Λούλης. Γέννημα και θρέμμα –με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας του Αντώνη Σαμαρά– της αντιμνημονιακής ρητορικής, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση με συμμάχους ανεγκέφαλους πολιτικούς καιροσκόπους, άρχισε να επαιτεί λεφτά χωρίς μνημόνιο και, όπως έγραψε ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Γιάννης Βούλγαρης, βρέθηκε με μνημόνιο χωρίς λεφτά!

Ακόμα χειρότερα, αντί να τολμήσει μία γρήγορη αλλαγή πλεύσης όσο το σίδερο ήταν ακόμη ζεστό –για την οποία το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού του ακροατηρίου είναι προετοιμασμένο– επικεντρώνεται στη βραχυχρόνια διαχείριση της στροφής, χάνοντας κύρος και δυνάμεις απέναντί στη διεθνή κοινή γνώμη. Σε ανταπόκρισή του από το Βέλγιο, ο Αιγιώτης δημοσιογράφος και πρώην πρόεδρος του εβδομαδιαίου επαρχιακού Τύπου, Φάνης Ζουρόπουλος, αναφέρει ότι ποτέ η εικόνα της χώρας δεν είχε φθάσει σε παρόμοια επίπεδα εξευτελισμού – ό,τι αυτό συνεπάγεται, βεβαίως, και για την ελληνική οικονομία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και με τις ενέργειές του απειλεί να μετατρέψει το αδιέξοδό του σε εκτροχιασμό της χώρας. Βρίσκεται έτσι σε μία κατάσταση όπου το πάγωμα της οικονομίας και η πλήρης παράλυση του κράτους υπονομεύουν και κάθε διαπραγματευτική ισχύ.

Παρά τη χείρα βοηθείας που τα ΜΜΕ αφειδώς προσφέρουν στην κυβέρνηση, η οικονομία ξαναγυρίζει ολοταχώς στην ύφεση, το πρωτογενές πλεόνασμα εξανεμίζεται, οι αγορές για το Δημόσιο και τις τράπεζες έκλεισαν, τα επιτόκια βρίσκονται στα ύψη και η «πιστοληπτική γραμμή» που τώρα θα διαπραγματευόμασταν για προστατευμένη έξοδο στις αγορές μοιάζει όνειρο. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση χρειάζεται χρόνο για να προσγειώσει την κοινή γνώμη και το κόμμα στην πραγματικότητα αλλά, έτσι όπως πορεύεται, ο χρόνος δουλεύει εις βάρος της και σύντομα θα φέρει βαρύτερα μέτρα φορολογίας και περικοπής δαπανών.

Ας μην αυταπατάται με τις δημοσκοπήσεις. Η θετική ατμόσφαιρα αλλάζει μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Πολύ σωστά ο καθηγητής Γιάννης Βούλγαρης επισημαίνει ότι «οι αντιφάσεις και η απροετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ μετακυλίονται στη χώρα, απειλώντας την με κατάρρευση». Με αποτέλεσμα, στο εξωτερικό, το ρίσκο Ελλάδα να αυξάνεται εκ νέου και να τροφοδοτεί επικίνδυνες υπόγειες διεργασίες.

Διότι οι επιθετικοί παράγοντες της Γουώλ Στρητ και του λονδρέζικου Σίτυ όπως η ευρωπαϊκή δεξιά και η ευρωσκεπτικιστική ακροδεξιά, με «αριστερούς ψάλτες» κάποιους φίλους του υπουργού Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη, στον αγγλόφωνο κυρίως χώρο, προβλέπουν με βεβαιότητα την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Μερικοί από αυτούς θέλουν ευθέως να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα για να αποσταθεροποιήσουν αυτό καθαυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο. Άλλοι πιστεύουν ότι, διώχνοντας τον «παράταιρο», ευνοείται η μεγαλύτερη ενοποίηση των υπολοίπων.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, η ακτιβιστική μειοψηφία που στοχεύει στη δραχμή, μέσω του κ. Κ. Λαπαβίτσα, τροτσκιστή παλαιάς κοπής, έδειξε τα δόντια της στον κ. Τσίπρα και την πρόθεσή της να υποσκάψει την προσπάθεια ρεαλιστικής στροφής του κόμματος, ώστε η δραχμή να γίνει ρεαλιστική εκδοχή. Και οι μεν και οι δε επανέφεραν στην επιφάνεια το γνωστό μοτίβο.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να σταθεί στο ευρώ, είναι διαφορετική, οικονομικά και πολιτισμικά ανήκει αλλού. Πρόκειται για ένα τεράστιο ψέμα, τόσο από την άποψη της ιστορίας όσο και της συγκυρίας, μία και η χώρα επέστρεφε, έστω και βασανιστικά, στην κανονικότητα.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η κατάσταση είναι κρίσιμη και ελπίδα μας είναι ότι ο αμερικανικός παράγοντας που στηρίζει τον κ. Τσίπρα θα πείσει τη Γερμανίδα καγκελάριο να του δώσει κάποιο δώρο ώστε να το «πουλήσει» στους εδώ ιθαγενείς, προς αποφυγήν του μοιραίου, που θα είναι η πτώση της χώρας στη «μαύρη τρύπα» – η οποία θα είναι ολόμαυρη, εν μέσω 21ου αιώνα.

Κατά τα λοιπά, η αντιπολίτευση κτενίζεται και παρφουμάρεται.

http://www.euro2day.gr/

Αρέσει σε %d bloggers: