«Η Συνθήκη Εγγυήσεως έγινε για εγγύηση του ΚΡΑΤΟΥΣ και των βρετανικών βάσεων, όχι των κοινοτήτων.»

26/06/2017 Σχολιάστε

Αναφέρομαι στο άρθρο/άποψη   του κ.  Niyazi Kizilyurek  στην Σημερινή 18 Ιουνίου 2017 σελ. 14 με τίτλο ‘Σκέψεις για το θέμα των Εγγυήσεων και της Ασφάλειας’.

Γράφει η Φανούλα Αργυρού

Συμφωνώ ότι το θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας δεν έχει συζητηθεί επαρκώς αλλά υπό την έννοια ότι αυτό όντως έχει συζητηθεί και συζητείται,  αλλά πίσω από κλειστές πόρτες,  δίχως την συν-διαβούλευση των νομίμων και μονίμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Όλες οι συζητήσεις και σχέδια τυγχάνουν επεξεργασίας εν  πλήρη αδιαφάνεια.  Αντιδημοκρατικά,  και με όσα διαρρέουν εδώ και εκεί με συγχύζουν τους πολίτες, που ανησυχούν ακόμα περισσότερο γιατί  ξένοι και δικοί μας, επεξεργάζονται για αυτούς και το μέλλον τους δίχως αυτούς.

Ο συγγραφέας του άρθρου κάνει μια ανάλυση δίδοντας την λανθασμένη εντύπωση για την Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960.  Η Συνθήκη αυτή δεν έγινε για να διασφάλιζε τα συμφέροντα των δύο κοινοτήτων αλλά κυρίως για 3  λόγους: για την διασφάλιση της κυριαρχίας,  εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του ΚΡΑΤΟΥΣ , για το μονομερές δικαίωμα των τριών εγγυητριών δυνάμεων για διασφάλιση της συνταγματικής τάξης (αλλά όχι ερμηνευμένο για στρατιωτική ένοπλη βία αν και αυτό ήταν που είχε κατά νουν η Τουρκία στη Ζυρίχη) και για την ασφάλεια των βρετανικών περιοχών των βάσεων και των δικαιωμάτων των Βρετανών.  Σε ελεύθερη μετάφραση:

Άρθρο 1. « Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει να διασφαλίσει την διατήρηση της ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας και ασφάλειας, καθώς και το σεβασμό του Συντάγματος. Αναλαμβάνει να μην συμμετέχει σε καμία πολιτική ή οικονομική ένωση με άλλο κράτος και απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια προώθησης, απευθείας ή εμμέσως είτε την ένωση με άλλο κράτος ή την διχοτόμηση του νησιού».

΄Αρθρο 2. «Η Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας (Άρθρο 1) της Συνθήκης, αναγνωρίζουν και εγγυούνται την ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και επίσης τα όσα προβλέπει το Σύνταγμα. Ελλάδα, Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα αναλαμβάνουν να απαγορεύουν, όσο τους αφορά, οποιαδήποτε δράση που στόχο έχει την προώθηση, απευθείας ή εμμέσως, είτε την ένωση της Κύπρου με άλλο κράτος ή την διχοτόμηση του νησιού». Αυτή τη παράγραφο η Τουρκία παραβίασε ενσυνείδητα με την ανοχή και συνενοχή της τότε σοσιαλιστικής Εργατικής Κυβέρνησης Wilson/Callaghan,  συμπόρευση της αμερικανικής κυβέρνησης αλλά και την παθητική στάση της τότε Σοβιετικής Ένωσης  (οι δύο τελευταίες βέβαια δεν ήσαν συμβαλλόμενα μέρη στην εν λόγω Συνθήκη.)

Άρθρο 3 «Η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα και η Τουρκία αναλαμβάνουν να σέβονται την ακεραιότητα των περιοχών που κράτησε το Ηνωμένο Βασίλειο ως κυρίαρχες κατά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εγγυούνται τη χρήση και απόλαυση από το Ηνωμένο Βασίλειο των δικαιωμάτων που εξασφάλισε από την Κυπριακή Δημοκρατία…» (Αυτή η παράγραφος δεν υπήρχε στο κείμενο της Ζυρίχης προστέθηκε στο Λονδίνο.)

Άρθρο 4. Η παράγραφος λέγει ότι «Σε περίπτωση παραβίασης των προνοιών αυτής της Συνθήκης, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνουν να συν-διαβουλευθούν σχετικά με τις αναγκαίες παραστάσεις ή μέτρα σχετικά με τις πρόνοιες αυτές.  Αν κοινή δράση δεν μπορέσει να επιτευχθεί, η κάθε μια από τις εγγυήτριες δυνάμεις διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει μόνη με στόχο την επαναφορά της τάξης όπως αυτή δημιουργήθηκε με την παρούσα συνθήκη». Αυτή είναι η άλλη παράγραφος που η Τουρκία  παραβίασε βάναυσα, ενσυνείδητα και αιματηρά το 1974 με την ενσυνείδητη συνενοχή της σοσιαλιστικής βρετανικής κυβέρνησης η οποία της έδωσε το πράσινο φώς από τις 17 Ιουλίου 1974 στο 10 Downing Street όταν ο Τούρκος πρωθυπουργός  B. Ecevit τους είχε ενημερώσει μέχρι και που σκόπευε να εισβάλει! Απαρχής η πρόθεση της Τουρκίας δεν ήταν η επαναφορά της συνταγματικής τάξης. Εξάλλου αυτή είχε από τις 23 Ιουλίου 1974 αποκατασταθεί και όχι βέβαια λόγω της πρώτης αιματηρής τουρκικής εισβολής…

Η Τουρκία σύμφωνα και  με αποφάσεις συνταγματολόγων παραβίασε αυτή την παράγραφο η οποία δεν έδιδε το δικαίωμα για ένοπλη  στρατιωτική εισβολή και κατοχή ή για αλλαγή του υφιστάμενου στάτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι προθέσεις της Τουρκίας για δημιουργία δύο ομόσπονδων ζωνών και αυτόνομων διοικήσεων, που αντίκεινται στις πρόνοιες της Συνθήκης Εγγυήσεως, είχαν γνωστοποιηθεί τόσο στους Βρετανούς στις 17 Ιουλίου 1974 όσο και στον Αμερικανό αξιωματούχο J. Sisco την επομένη 18 Ιουλίου 1974 όταν έφθασε από την Αμερική στο Λονδίνο. Αρχικά κορόιδεψε η Τουρκία για τα αυτιά της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας (όχι των Βρετανών και Αμερικανών ή Ρώσων όμως) επικαλούμενη για ορισμένες ώρες ότι στόχευε στην επαναφορά της έννομης τάξης αλλά τα διχοτομικά της σχέδια τα είχε αποκαλύψει ενωρίς τόσο στους Βρετανούς όσο και στους Αμερικανούς αν όχι και στους Ρώσους…

Άρθρο 5. «Η παρούσα Συνθήκη θα μπεί σε εφαρμογή από την ημέρα υπογραφής της και θα κατατεθεί στη Γραμματεία του ΟΗΕ…»

Υπογραφές Λευκωσία 16.8.1960, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και Φ. Κουτσιούκ για την ΚΔ,  Γ. Χριστόπουλος, για την Ελλάδα, Vecdi Turel για την Τουρκία και Χιού Φούτ για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Η Συνθήκη Εγγυήσεως όπως και η Συνθήκη Συμμαχίας συνομολογήθηκαν στη Ζυρίχη στις 11 Φεβρουαρίου 1959 από τους Κ. Καραμανλή και Α. Menderes. Αλλά η Συνθήκη Εγγυήσεως έτυχε τροποποιήσεως στο Λονδίνο με την εισαγωγή ακόμα μίας παραγράφου από τους Βρετανούς, της σημερινής παραγράφου 3 για την ασφάλεια των βρετανικών περιοχών των βάσεων.

Ο αρθρογράφος  γράφει ότι η τουρκική πλευρά δεν θα επιμείνει στην ΣΕ του 1960 και εμφανίζεται θετική στην αναθεώρησή της σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.  Δεν εκπλήσσει αυτό, εφόσον η Τουρκία εξασφάλισε το ζητούμενό της από το 1974 (ότι απέτυχε το 1963/64)  εκτελώντας σταδιακά τους  στόχους του  σχεδίου Δρ. Nihat Erim του Νοεμβρίου 1956 (για την έκθεση σε ελληνική μετάφραση βλέπε βιβλίο κ Κώστα Χατζηκωστή, διευθύνων σύμβουλου του συγκροτήματος ΔΙΑ, ‘Έξι προεδρικά  πορτραίτα’). Προς τούτο  σημειώνω και  την δήλωση του καθηγητή Ερόλ Κειμάκ σε σεμινάριο στρογγυλής τραπέζης στο Λονδίνο στις 8 Φεβρουαρίου 2017 σε χώρο της Βουλής των Λόρδων, διοργανωθέν από το Κέντρο Τουρκικών Σπουδών στο Λονδίνο, υπό την προεδρία του λόρδου Ντέιβιντ Χάνευ με συνομιλητή τον πρέσβη Μιχάλη Ατταλίδη.

Για τη Συνθήκη Εγγυήσεως, κ. Κειμάκ επεσήμανε ότι «οι Τουρκοκύπριοι την θεωρούν ισχύουσα, η Τουρκία λέγει ήταν νόμιμο να επέμβει, οι Ελληνοκύπριοι τη θεωρούν παράνομη, και ίσως να χρειάζονται επιπρόσθετα πρωτόκολλα, αντί να ακυρωθεί. Η Τουρκία δεν εφάρμοσε το Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο της Άγκυρας, αλλά η ΕΕ δεν έχει τρόπους να το επιβάλει στην Τουρκία και ίσως οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας στο μέλλον να καταρρεύσουν πλήρως».

Όσο για τις πραγματικές προθέσεις και το τι επιδιώκουν οι Τουρκοκύπριοι (και η Τουρκία) ο καθηγητής Ερόλ Κεϊμάκ ήταν ωμός και ξεκάθαρος : «Δεν επιδιώκουμε μια δημοκρατία, δεν επιδιώκουμε σταθερότητα, ή πολλά άλλα πράγματα που γνωρίζετε, επιδιώκουμε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία…» (Σημερινή, 1 Μαρτίου 2017, ‘Διζωνική v Δημοκρατία’)

Τα όσα χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος επικαλούμενος γεγονότα πριν τις δύο τουρκικές εισβολές δεν στέκουν εφόσον ήταν το τουρκικό πραξικόπημα των Τουρκοκυπρίων το 1963/64 και η απαίτησή τους για διάλυση της ΚΔ και αντικατάστασή της με δύο ‘συνιστώντα κράτη’ στο οποίο συνηγορούσε και το Φόρειν ΄Οφις που ξεκίνησαν τα γεγονότα. ( Η γράφουσα ζούσε τότε στην κατεχόμενη Νεάπολη Λευκωσίας…) Αλλά το ψήφισμα 186 Μαρτίου 1964 του ΟΗΕ αντέκρουσε όλες εκείνες τις προσπάθειες και προθέσεις όπως αργότερα και η έκθεση του G. Plaza του ΟΗΕ. Οι τουρκικές προθέσεις  επιβεβαιώθηκαν και με το έγγραφο  που βρέθηκε στο γραφείο του Τ/κ υπουργού Γεωργίας Fazil Plumer όταν στη βιασύνη του στις 22 Δεκεμβρίου 1963  να φύγει κατά την εντολή που τους είχε δοθεί από την τουρκοκυπριακή ηγεσία το ξέχασε προφανώς.  (Βλέπε βιβλίο μ. Χρ. Βενιαμίν ‘Τα δύσκολα Χρόνια – Οι αναμνήσεις μιας ζωής’ τόμος Α  2008).  Το έγγραφο εκείνο ημερ. 14.9.1963 προηγήθηκε των προτάσεων των 13 σημείων του Μακαρίου, και ήταν υπογραμμένο από τους R. Denktash, πρόεδρο της Κοινοτικής Συνέλευσης και τον   Dr. F. Kucuk τον Αντιπρόεδρο της Κ.Δ!!

Μια περίληψη του εγγράφου από το βιβλίο Βενιαμίν:

“…Τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου δεχθήκαμε ως προσωρινό μεταβατικό στάδιο, αν δεν ήταν έτσι δεν θα τις υπογράφαμε. Με αυτές αναγνωρίσθηκαν σε διεθνές επίπεδο τα δικαιώματα της Τουρκίας επί της Κύπρου… Θα ωφεληθούμε από τα λάθη των Ρωμιών και αφού ετοιμασθούμε καλύτερα,… θα περιμένουμε την ημέρα που θα θέλουν να χαλάσουν τις Συμφωνίες, οπότε θα επιτύχουμε την πλήρη ελευθερία μας… πρέπει να υποστηρίζεται ο αγώνας μας αυτός από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες αλλά πρωτίστως από την Μητέρα Πατρίδα… Μπορούμε να συνοψίσουμε τα κύρια σημεία ενός τέτοιου σχεδίου ως εξής: Ο Τούρκος αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας θα γίνει δεκτός ως πρόεδρος της Δημοκρατίας υπό της τουρκικής κοινότητος και θα ιδρυθεί μια κυβέρνηση αποτελούμενη καθαρώς από Τούρκους… Η Μητέρα πατρίς θα αναγνωρίσει αμέσως την κυβέρνηση αυτή… θα ακολουθήσει η επέμβαση της Μητέρας Πατρίδας και εάν υπάρξει ανάγκη θα αναγνωρισθούν αμέσως τα δικαιώματα, ως πολίτες της Δημοκρατίας,  εις τους Κυπρίους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εις Τουρκία… οι Ρωμιοί θα αντιδράσουν εναντίον των Τούρκων εμπράκτως και έτσι θα αρχίσει ένας αγώνας μεταξύ των δύο Κοινοτήτων και το αποτέλεσμα θα καθορίσει τον αγώνα. ΄Οταν  αρχίσει ο αγώνας η τουρκική Κοινότητας η οποία είναι διεσπαρμένη εις όλη την νήσο  να μαζευτεί εις μίαν ζώνη δια της βίας και να είναι υποχρεωμένη όπως κρατήσει εκείνην την ζώνη… Εις ποίον μέρος θα ευρίσκεται αυτή η ζώνη, αυτό θα εξαρτηθεί από το στρατηγικό  σχέδιο που θα ετοιμάσουν οι ειδικοί… ενίσχυση των σχέσεών με την Μητέρα Πατρίδα …Η τουρκική κοινότητα  αφού συμπληρώσει από απόψεως οικονομικής, στρατιωτικής, και ηθικής με την πλήρη έννοια της λέξεως αυτές τις προετοιμασίες, θα επωφεληθεί της ευκαιρίας κατά την οποίαν θα δημιουργηθεί μία συνταγματική κρίσης διά τους Ρωμιούς και θα έχει κάποιαν επιτυχία… Λευκωσία 14.9.1963 Δρ. Φαζίλ Κιουτσιούκ  Αντιπρόεδρος Κ.Δ , Ραούφ Ντενκτάς Πρόεδρος Τουρκικής Κοινοτικής Συνέλευσης.

Η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» στα αποκαλυπτικά της δημοσιεύματα τον Φεβρουάριο του 1964 αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο έγγραφο στις 21 και 23 Φεβρουαρίου 1964.

Σε τελική ανάλυση εκείνοι που χρειάζονται  εγγυήσεις για την ασφάλειά των αν τυχόν και βρεθεί ελληνικό χέρι να υπογράψει τέτοια αντιδημοκρατική λύση όπως η ιστορικά τεκμηριωμένη  διαιρετική δι-κοινοτική, δι-ζωνική ομοσπονδία, και όπως ξεκάθαρα ομολόγησε ο Τ/κ καθηγητής Ερόλ Κειμάκ δεν θα είναι δημοκρατική, δεν είναι άλλοι από τους Έλληνες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι οποίοι με την υπογραφή τους θα καταστούν όμηροι της Τουρκίας και του Τουρκοκυπριακού ‘συνιστώντος κράτους’ με την επίσης εν κρυφώ και πίσω από κλειστές πόρτες ετοιμαζόμενη παραμονή εσαεί μερικών τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων.  Όπως ακριβώς την προνόησαν οι Βρετανοί μέσω του νυν Υπ. Αρμοστού στη Λευκωσία Εξοχότατου Matthew Kidd  από το 1983 για εξυπηρέτηση των τουρκικών συμφερόντων. (Άρθρο της γράφουσας στην Σημερινή, 7 Δεκεμβρίου 2016, ‘Μερική ‘μόνιμη’ παραμονή τουρκικών στρατευμάτων’.)

Φανούλα Αργυρού

https://tanea-diaspora.net/

Κατηγορίες:Κύπρος / κυπριακό

«Οι Καλικάντζαροι των ΟΗΕδων και οι κουρελείς Κομισιον-άριοι θέλουν Τζιμπουτί την Κύπρο.»

26/06/2017 Σχολιάστε

Αποκαλύφθηκε πλήρως ο ρόλος του κλόουν της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ  με τις ευλογίες των Βρυξελλών για μια εντατικοποίηση ενταξιακής πορείας της Τουρκίας και πιθανότατα με πλήρη ένταξή της.

Tο σχέδιο αυτό υπήρχε στο τραπέζι πριν αρχίσει ο Ερντογάν τις εχθροπραξίες με την Ε.Ε μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016 και το δημοψήφισμα της 16ηςΑπριλίου του 2017 για την Συνταγματική Μεταρρύθμιση, που πάγωσε έκτοτε για να επανέλθει δριμύτερο εν όψει Γενεύης 2 για την πραγματοποίηση της παράνομης και άκυρης Πενταμερούς Διασκέψεως και επ’ ουδενί Διεθνούς όπως υποστηρίζουν οι καλικάντζαροι του ΟΗΕ και οι δολοπλόκοι Βρετανοί.

Cy & Tr aerophoto 1a LLLLLLΑποκλειστικός σκοπός αυτής της παρωδίας διασκέψεως είναι η κατάλυση της κρατικής υπόστασης της Κύπρου  και την θέση της θα πάρει η λεγόμενη ισότιμη Τουρκική συγκυριαρχία ειδικότερα θα τεμαχιστεί η Κύπρος σε 2 κράτη στο  κατεχόμενο – τουρκικό  [βορράς]  και το νυν ελεύθερο-ελληνικό [Νότος]

Όμως οι πρόνοιες των σχεδίων ΑΝΑΝ προβλέπουν και το τρίτο υπερκείμενο κράτος το οποίο θα κατέχεται από τους Ευρωατλαντιστές και εδώ πλέον εδραιώνεται η πεποίθηση ότι την διακυβέρνηση επί της ουσίας θα την έχει το τρίτο κράτος ”συντονιστής” αφού θα φθάσουν τα πράγματα πολύ σύντομα σε αδιέξοδα και ακυβερνησία. Θα έχουν και την υπεροχή του Δικαίου οι κυβερνήτες, με το πρόσχημα ότι εμείς θέλαμε να ”επανενωθείτε” και να ”συμφιλιωθείτε” αλλά αφού δεν μπορείτε αναγκαζόμαστε να επέμβουμε όπως άλλωστε λένε τα συμφωνηθέντα. Όπως γίνεται αντιληπτό στην παραπάνω παρωδία διάσκεψη θα διαπραχθούν εκ νέου εγκλήματα πολέμου που θα αφορούν τα ανδρείκελα των ΟΗΕδων, Άϊντα και Γκουτέρες και τους ΥΠΕΞ Αγγλίας και Τουρκίας εξαιρείται ο ΥΠΕΞ Ελλάδος Ν. Κοτζιάς ο οποίος έκανε πανηγυρική δήλωση στην Γενεύη 1 για την κατάργηση των εγγυήσεων και την αποχώρηση του κατοχικού Τουρκικού στρατού θέτοντας τα ως προαπαιτούμενα και φυσικά ελπίζουμε να τον αφήσουν να συνεχίσει  γιατί και η πολιτική επίθεση εναντίον του Αιντα δείχνει την αποφασιστικότητά του, παρ’ όλο που δεν έχει εκφρασθεί προσώρας για την Γενεύη 2.

Πώς παίζεται το βρώμικο παιχνίδι στην Γενεύη 2 και είναι στην κυριολεξία παιχνίδι γιατί μας έρχεται συνειρμικά το Mad Max 2 αλλά μας λείπει ο Μαξ [Μέλ Γκίπσον] που έρχεται  σε σύγκρουση μέχρι θανάτου με μια ομάδα κακοποιών όταν οι τελευταίοι φτάνουν στην περιοχή του σ’ αναζήτηση πετρελαίου. Οι εκ Βρυξελλών  παράγοντες  επιχειρούν την σύνδεση των ευρωτουρκικών διαπραγματεύσεων για ενταξιακή πορεία με την επίλυση του Κυπριακού ότι δηλαδή έκαναν  στο παρελθόν όταν εντάχθηκε η Κ.Δ. απέκτησε και το φύλλο πορείας της η Τουρκία για την ένταξή της στην Ε.Ε .Θέλουν την επίλυση του Κυπριακού εδώ και τώρα, γιατί αυτοί οι μεγάλοι ”ανθρωπιστές” και ”υπερασπιστές” των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, προκειμένου να υπάρξει εμβάθυνση των ευρωτουρκικών σχέσεων σκέπτονται ότι τύφλα να έχουν τα ”ανθρωπιστικά συναισθήματά” τους αφού πάντα υπερέχουν τα βορβορώδη συμφέροντά τους. Η Τουρκία κλείδωσε πηγαίνοντας στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό τις εγγυήσεις της Ελληνικής πλευράς ότι δεν θα αντιταχθεί στην Ευρωπαική της πορεία και μάλιστα  σύμφωνα με τον ΠτΔ  αλλά και η πολιτική ελίτ τους υποδέχεται με ανοικτές αγγάλες. Οι δήθεν  ενοχλημένοι  Τουρκαλάδες  με την παρουσία  των απεσταλμένων της Κομισιόν στην Γενεύη 2, ως παρατηρητών δεν έβγαλαν άχνα γιατί τώρα οι κουρελείς κομισιονάριοι θεωρούνται  θεματοφύλακες του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Θα αντιτείνει κάποιος, ότι θα υπάρχουν αντιρρήσεις από άλλα κράτη στην Ε.Ε. που θα ασκήσουν βέτο γιατί δεν θέλουν την Τουρκία.

Θα επικαλεστώ το γεγονός ότι οι μεγάλοι παράγοντες Γερμανία, επιβάλουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα από θέση ισχύος π.χ. η εγκαθίδρυση των παράνομων μηχανισμών όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ή το Γιούρογκρουπ είναι πρωτίστως δική τους επιδίωξη και τα κατάφεραν επιτυχώς σε όλο το εύρος των Ευρωπαϊκών δρώμενων για όλα τα κράτη μέλη. Οπωσδήποτε η γεωπολιτική σκακιέρα αφορά πολλούς παίκτες και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και απρόβλεπτες συχνά στο παιχνίδι. Η Τουρκία φαίνεται να ξαναγυρίζει σαν τον Χότζα με τον φούρνο στις ευρωπαϊκές αγάπες γιατί προχωρούν οι Κούρδοι και στις μάχες και στην ανεξαρτησία τους έχοντας στο πλευρό τους τις Η.Π.Α. και γιατί και στο Κατάρ τα έκαναν ρόιδο. Ο Ερντογάν προφανώς ακολουθεί τα χνάρια του Οζάλ και όπως φαίνεται τον έχει πρότυπο στην νεοθωμανική πορεία του. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το προσκύνημα στον τάφο του λίγες ώρες μετά την νίκη του στο δημοψήφισμα της Συνταγματικής Μεταρρύθμισης. Η πιθανή αναδίπλωση του καθεστώτος Ερντογάν προς Ευρώπη αποτελεί αναγκαίο βήμα για την επιβίωση της ενιαίας Τουρκίας την ίδια ακριβώς τακτική  υιοθέτησε ο Τ.Οζάλ και έβγαλε την Τουρκία από τα αδιέξοδα εκείνης της εποχής.

Επί τροχάδην ο Τ. Οζάλ έκανε κατά την γνώμη μου δύο σημαντικές κινήσεις : 1) Για να αντιμετωπίσει την διαφαινόμενη  άνοδο του Ισλαμικού Φονταμενταλισμού εις βάρος του εθνοκεντρικού μοντέλου του Κεμάλ είχε ήδη λίγο πριν την δολοφονία του χωρίσει την Μ. Ασία σε 8 Μιλιέτ σε μια προσπάθεια του να ακυρώσει τον Κουρδικό αγώνα ανεξαρτησίας που γινόταν και γίνεται επί την βάσει του εθνικού και όχι θρησκευτικού πεδίου. 2) Για να ενισχύσει το παραπάνω σχέδιο και με την υπαρκτή οικονομική κρίση που μάστιζε την Τουρκία  προσέγγισε τους Ευρωπαίους και την Ελλάδα για την ενταξιακή πορεία καμουφλάροντας το νεοθωμανικό του όραμα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι κατάφερε επί πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου στο Νταβός το 1988 με την ειρηνική διευθέτηση των Ελληνοτουρκικών διαφορών   να αποσυνδεθεί το Κυπριακό ,το κορυφαίο Εθνικό μας ζήτημα από αυτές γι’ αυτό τον λόγο αργότερα ο Α.Π. αναγνωρίζοντας το λάθος του αναφώνησε το mea culpa.   Επακόλουθα των ανωτέρω και με την αναγνώριση ως υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην Ε.Ε. το 2004 στο Ελσίνκι,  κέρδισε η Τουρκία τον χρόνο που χρειαζόταν για εσωτερική αναδιοργάνωση τόσο στην οικονομία (ανήκει στους G20), όσο και στον στρατό. Σας υπενθυμίζω το 1986 με την κρίση του Μαρτίου στο Αιγαίο αναδείχθηκε πόσο πεπαλαιωμένα μέσα διέθετε έναντι του Ελληνικού στρατού. Σήμερα εκσυγχρονίζεται με ταχύτατους ρυθμούς στους εξοπλισμούς και ο Ερντογάν προχωρά ακάθεκτος στην αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων ενισχύοντάς τες με τους πραιτωριανούς του παρ’ όλο που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από το ξήλωμα των κεμαλικών αξιωματικών όπως επισημαίνουν έγκριτοι στρατιωτικοί αναλυτές.

Συνάγεται εκ των ανωτέρω ότι αν οι υποτελείς και φοβικοί κυβερνώντες στην Ελλάδα θα επιτρέψουν την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχοντας αποσυνδέσει το κορυφαίο εθνικό μας ζήτημα το Κυπριακό από τις Ελληνοτουρκικές διαφορές, ενδίδοντας απέναντι στον συρφετό ΟΗΕδων και Ευρωπαίων Κομισιονάριων αντί να χαριεντίζονται με τις γραβάτες που θα φορέσουν για τις ‘’μεγάλες επιτυχίες’’ τους καλύτερα να κρεμαστούν με αυτές.  Δεν θα επιτρέψουν οι απανταχού Έλληνες την κατάλυση του κυρίαρχου κράτους της Κύπρου μας κράτους μέλους του ΟΗΕ και της Ε.Ε. δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο παγκοσμίως και δεν θα υπάρξει για την Κ.Δ. Θα υπερασπιστούμε την κυρίαρχη ισότητα του αρ2παρ.1 και θα αποτρέψουμε την επέμβαση των ΟΗΕδων στην εσωτερική δικαιοδοσία της Κ.Δ. του αρ.2παρ.7 του Καταστατικού Χάρτη.

Άρθρο 2. Ο Οργανισμός και τα μέλη του, κατά την επιδίωξη των Σκοπών που αναφέρονται στο Άρθρο 1, θα ενεργούν σύμφωνα με τις παρακάτω Αρχές:

1. Ο Οργανισμός βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότητας όλων των Μελών του.

7.   Καμιά  διάταξη  αυτού  του  Χάρτη  δε  θα  δίνει  στα  Ηνωμένα  Έθνη  το  δικαίωμα να επεμβαίνουν σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους και δε θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια  θέματα για ρύθμιση σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη.

Οι πράξεις βαρβαρότητας του Άϊντα, του αποτυχημένου και απολυμένου από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και του Γκουτέρες ενός αποτυχημένου πρωθυπουργού στην Πορτογαλία, αποτυχημένου Ύπατου Αρμοστή για τους πρόσφυγες, πρόεδρος του κάδου απορριμμάτων της σοσιαλιστικής διεθνούς που έχει πλείστα τέτοια κουμάσια όπως και ο νυν πρόεδρός της Γ.Α.Π.,  έχουν αντίκτυπο στον μεγαλύτερο Παγκόσμιο Οργανισμό που δημιουργήθηκε στον αντίποδα της βαρβαρότητας, αρμόδιο για την επίλυση των προβλημάτων με ειρηνικές διαδικασίες μεταξύ των κρατών αντί των ολέθριων πολέμων . Αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό τον ρόλο είναι καταδικασμένος να διαλυθεί όπως συνέβη με την κοινωνία των Εθνών (Κ.Τ.Ε.). Αν δεν αποκατασταθεί η Δικαιοσύνη και δεν εφαρμοσθεί το Δίκαιο στην Κύπρο θα έχουμε τις πλέον οδυνηρές εξελίξεις σε όλο τον πλανήτη. Η ομερτά όλων των ιμπεριαλιστικών κέντρων και δυνάμεων για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν και διαπράττονται από τους Τούρκους κατακτητές και τα οποία με την Γενεύη 2 προσπαθούν να αποσβήσουν υποδηλώνει ότι θέλουν την Κύπρο ρημαγμένη, μη-κράτος κυρίαρχο για να έχουν αυτά την απόλυτη κυριαρχία διατηρώντας τις στρατιωτικές βάσεις τους, φανερές και μυστικές. Σημειωτέον ότι η Κύπρος αποτελεί μια από τις πλέον στρατιωτικοποιημένες ζώνες στην περιοχή της Μεσογείου, κάτι ανάλογο που συναντάμε στο Τζιμπουτί (κράτος – κέρβερος της Δύσης στην Αφρική).

Το μέλλον της Κύπρου μας πρέπει να απασχολεί το νου και την ψυχή των Ελλήνων, από το Ριζοκάρπασο μέχρι την Παναγιά των Οινουσσών, από την Κερύνεια μέχρι το Αιγαίο και την Θράκη, καρτερώντας μέρα νύχτα να φυσήσει ο αέρας της λευτεριάς.

Σημείωση: Θα επανέλθουμε στην περίπτωση του Νορβηγού που επιχειρεί λυσσωδώς να αποτρέψει την εκμετάλλευση της Κυπριακής ΑΟΖ μέχρι καταλύσεως του κυρίαρχου κράτους της Κύπρου απο την εισβολή του Barbaros μέχρι σήμερα. .

  • Νομικός,μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Υποστήριξης Αγώνα Ελεύθερης Κύπρου — Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.

http://agora-dialogue.com/

«΄Ελληνες οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, μια και ελληνική η Μαλεδονία.»

25/06/2017 Σχολιάστε

Άγιοι Κύριλλος και ΜεθόδιοςCyril Methodius25K.jpgΙσαπόστολοι, Φωτισταί των Σλάβων, Επίσκοποι και Ομολογητές
Προστάτες Άγιοι της Ευρώπης

Σ. Παπαθεμελής

Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει φίλους, σταθερούς φίλους, καλλιεργώντας τις αυταπάτες τους. Συνειδητά ή ασύνειδα ο Βλαντιμήρ Πούτιν υποδεχόμενος τον πρόεδρο των Σκοπίων επίστωσε στους σκοπιανούς τούς Έλληνες Θεσσαλονικείς αδελφούς αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, Φωτιστές των Σλάβων και απάσης της Ευρώπης. Δεν ήξερε δεν ρώταγε…

Το ατόπημα του Ρώσου Προέδρου μεγεθύνεται από το γεγονός ότι συνέβη παρουσία του Πατριάρχου Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κυρίλλου, ο οποίος μιλώντας στις 24/5/11 στην Ερυθρά Πλατεία, σε τελετή μνήμης των Αγίων, αναφέρθηκε «στους καταγόμενους από την Θεσσαλονίκη Έλληνες αδελφούς, Κύριλλο και Μεθόδιο» (πηγή: Μ. Τρίτος Ιστορικές παραχαράξεις των Σκοπιανών, περίπτωση της εθνικότητας των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου σ.7)

Με μια περίτεχνη υψηλή στρατηγική το ελληνικό Βυζάντιο ανεδείχθη η μακροβιότερη πρωταγωνιστική δύναμη στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού. Πολυεθνοτικό, αλλά μονοπολιτισμικό επεξέτεινε τον πολιτισμό, δηλαδή την Ελληνοορθοδοξία σε ημιβάρβαρες και απολίτιστες περιοχές του γεωγραφικού εγγύτερου και ευρύτερου περίγυρού του. Δεν επεβλήθη με την ωμή στρατιωτική ισχύ και το υγρό πυρ, αλλά με το υπερόπλο της ακτινοβολίας του πολιτισμού του.

Παρά το δυσοίωνο στρατηγικό περιβάλλον, το Βυζάντιο επεβίωσε όσο καμιά άλλη αυτοκρατορία χάρη στη διπλωματία του και γενικότερα την ήπια δύναμη. Με εργαλείο αυτήν την διπλωματία και την Ελληνοορθοδοξία, εκχριστιάνισε τους πραγματικούς και δυνητικούς εχθρούς του, σεβόμενο όμως τα εθνοφυλετικά στοιχεία της ταυτότητάς τους και τη γλώσσα τους. Έτσι εξηγείται ο μη γλωσσικός εξελληνισμός Βουλγάρων, Ρώσων και λοιπών. Αντίθετα με την στιβαρή πνευματική καθοδήγηση τού Μεγάλου Πατριάρχου Φωτίου και την υιοθέτησή της από τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Γ’ στρατολογήθηκαν οι δύο Έλληνες αδελφοί Κωνσταντίνος – Κύριλλος και Μεθόδιος, δημιούργησαν το νέο αλφάβητο, μεταγλώττισαν τα ιερά κείμενα στη σλαβική γλώσσα. Ανιστόρητοι υπερεθνικιστές γείτονες διεκδικούν κατά καιρούς την εθνικότητα των 2 Ελλήνων ιεραποστόλων ψάχνοντας αριστοκρατική … καταγωγή!

Τσακίζει κόκκαλα το αποκαλούμενο ελληνικό αντίδοτο στο πρώιμο «μετανεωτερικό» μανιφέστο τού ηθικά αδίστακτου Νικολό Μακιαβέλι, η επιστολή τού Πατριάρχου και αγίου Φωτίου προς Μιχαήλ τον Άρχοντα Βουλγαρίας «Τι εστί έργον άρχοντος», όπου καταγράφονται τα καθήκοντα αρχόντων και αρχομένων. «Πάσης πράξεως βουλή προηγείσθω. Αι γαρ ανεπίσκεπτοι πράξεις ως τα πολλά σφαλεραί» (=πριν από κάθε πράξη να προηγείται σκέψη, γιατί οι απερίσκεπτες πράξεις είναι συνήθως επισφαλείς) (μβ.)

«Δει δ’ εγκρατώς άρχειν ου τω κολάζειν, αλλά τω δοκείν κολαστικόν είναι» (=Πρέπει να κυβερνάς με πυγμή, όχι τιμωρώντας, αλλά δείχνοντας έτοιμος να τιμωρήσεις) (μζ).

Το κωμικοτραγικό της εξέλιξης είναι ότι ο σκοπιανός ανέμιξε και την Μέρκελ η οποία φέρεται να του δήλωσε ότι στο σχολείο της (στην πάλαι ποτέ DDR) ο δάσκαλος τούς έλεγε ότι οι άγιοι είναι … σκοπιανοί!!! Κάθε σχόλιο περιττεύει. Οι γείτονες αφού σκοπιανοποίησαν τον Μεγαλέξανδρο, τον Αριστοτέλη (αυτόν με κάποια φειδώ) δεν είχαν πρόβλημα να σφετεριστούν τους φωτιστές των Σλάβων, έστω και αν ο Πάπας Ιωάννης – Παύλος Β’ σε εγκύκλιό του (Egregiae virtutis 30.12.1980) ονομάζει τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο «προστάτες της Ευρώπης, Έλληνες αδελφούς, γεννημένους στη Θεσσαλονίκη».

Η διαχεόμενη εντύπωση ότι η Ελλάς είναι έτοιμη να χειροκροτήσει  την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε, κλίμα που καλλιεργείται κάκιστα από καλοθελητές συμμάχους και εταίρους, αποθράσυνε τον νέο σκοπιανό ΥπΕξ Ντιμιτρόφ που αντί να προσέλθει στο παρθενικό υπουργικό του  ταξίδι στην Αθήνα ως ικέτης, εμφανίσθηκε «ως εξουσίαν έχων» με την οποία απεπειράθη, ευτυχώς εις μάτην, να μας καπελώσει. Βεβαίως το απροσμέτρητο θράσος του, κατ’ εικόνα και ομοίωση εκείνου του καταρρεύσαντος Γκρουέφσκυ, του οποίου διετέλεσε εκπρόσωπος στις ανόητες πάλαι ποτέ διαπραγματεύσεις με τον αλήστου μνήμης Νίμιτς, έδειξε ότι δεν κατάλαβε τίποτε, ούτε αυτός , ούτε το νέο αφεντικό του, ο Ζάεφ, περί του τί πρέπει να πράξει. Αφού σκεφθείτε στην περί του συνεχιζόμενου αλυτρωτισμού ερώτηση και αν πρόκειται επί τέλους να τερματισθεί, απάντησε με το απίστευτο: «Αλυτρωτισμός σημαίνει, ότι θέλεις να αποκτήσεις κάτι το οποίο δεν σου ανήκει». Άρα η Θεσσαλονίκη και η όλη Μακεδονία που διεκδικούν, τους ανήκουν!

Σκοπιανοί και υψηλοί προστάτες τους οφείλουν να συνειδητοποιήσουν – η Ελλάς χρωστά να το καταστήσει σαφές προς πάσαν κατεύθυνση – ότι ως εδώ και μη παρέκει…

Ξεκαθάρισμα: α) Ενδιάμεση τέρμα. Να καταγγελθεί και τύποις για να μην καλλιεργούνται ψευδαισθήσεις, βασιζόμενες στην γνωστή περίεργη απόφαση της Χάγης. β) Τα περί σύνθετης, διπλής και τα ταύταις όμοια, είναι παρελθόν. Αφ’ ης απερρίφθησαν από τους αποδέκτες τους δεν ισχύουν. Αυτό που ισχύει είναι ένα και αδιαπραγμάτευτο: Ονομασία χωρίς το Μακεδονία, ή παράγωγά του.

Το περισσόν εκ του πονηρού.

http://www.antibaro.gr/article/17214

«Βρετανικό δόλωμα ξανά για να δεχθούμε την όποια λύση.»

19/06/2017 Σχολιάστε

Ακούσαμε για ακόμη μια φορά χθες (18.6.2017) το Λονδίνο να επαναλαμβάνει, αυτή τη φορά μέσω του Βρετανού Πρέσβη στην Άγκυρα,  με δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ,  το δόλωμα τους ότι θα μας επιστρέψουν έδαφος των βάσεων αν δεχθούμε τη ‘λύση’! Για να μας πείσουν να δεχθούμε την όποια λύση βρετανο-τουρκικής γένεσης δι-κοινοτικής, δι-ζωνικής ομοσπονδίας – που προσπαθεί το Φόρειν ΄Οφις  από τον Αύγουστο του 1974 να μας επιβάλει.

Για όσους νομίζουν ότι είναι … μια γενναιόδωρη σημερινή προσφορά των Βρετανών πρώην αποικιοκρατών πλανώνται.  Η προσφορά αυτή έχει την δική της ιστορία και έχω γράψει επανειλημμένα γι΄αυτήν.

Συνοπτικά, η προσφορά αυτή εκδηλώθηκε  το 2003 – 2004 υπό τον όρο ότι θα δεχόμασταν το σχέδιό τους ονόματι  ‘Ανάν’ το οποίο απορρίψαμε στις 24.4.2004.  Επανήλθε το 2009 και έγραψε  η ‘Ελευθερία’ Λονδίνου στο τεύχος της 12 Νοεμβρίου 2009, σελίδες 1,3,13. http://www.eleftheria.co.uk/pdf/922016103411ELEFTHERIA12112009.pdf

Το 2009 ο τότε Βρετανός Εργατικός Πρωθυπουργός Gordon Brown ανακοίνωση την προσφορά στην συνάντηση που είχε στο Λονδίνο με τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας  Δημήτρη Χριστόφια.  Το Φόρειν ΄Οφις εξέδωσε και ανακοίνωση ενημερώνοντας ότι είχαν ενημερώσει και τον ΟΗΕ. Η προσφορά αποτελείτο από κάπου 45 τετραγωνικά μίλια και ότι ο ΟΗΕ θα  περιλάμβανε την προσφορά στις μελλοντικές διευθετήσεις των δύο ηγετών στο θέμα του εδαφικού. «Οι δύο ηγέτες στη συνέχεια θα αποφασίσουν πως θα διανεμηθεί η γη αυτή και θα ενσωματωθεί στην συνολική λύση» τόνιζε η ανακοίνωση του Φόρειν ΄Οφις του Νοεμβρίου 2009.

«The land offer, which consists of some 45 square miles, was made to the UN yesterday. Prime Minister Gordon Brown met with President Demetris Christofias at Downing Street today …The UN will include the land offer in future negotiations between the two leaders on the territory issue.  The two leaders will then decide how this land will be allocated and integrated into a comprehensive settlement».

Επανήλθε τον Οκτώβριο του 2016 (αφού προηγήθηκαν στο ενδιάμεσο κατά καιρούς  διάφορες δηλώσεις βουλευτών σε ομιλίες και συναντήσεις επαναλαμβάνοντας την υπόσχεση) και γράφτηκε πως η Βρετανία είναι «’Ετοιμη να παραχωρήσει έδαφος των βάσεων για τη λύση η Βρετανία»

http://www.reporter.com.cy/politics/article/123945/etoimi-na-parachorisei-edafos-ton-baseon-ga-ti-lysi-i-bretania

Στην συνέχεια είχαμε και δήλωση στις 27.10.2016 στη Βουλή των Κοινοτήτων (αναφορά στο άρθρο μου στην Σημερινή 5.11.2016 πιο κάτω).

Ξανά στο προσκήνιο  τον Ιανουάριο του 2017 για τη Γενεύη  για να γράψει η βρετανική Mail online 11.1.2017, προσέξετε τον τίτλο:

Britain will hand over HALF of its territory on Cyprus as part of historic settlement deal between the island’s Greek and Turkish communities

(Η Βρετανία θα επιστρέψει ΜΙΣΕΣ από τις περιοχές της στην Κύπρο ως μέρος ιστορικής διευθέτησης μεταξύ των κοινοτήτων της νήσου, Ελληνικής και Τουρκικής)
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4110086/Britain-hand-HALF-territory-Cyprus-historic-settlement-deal-island-s-Greek-Turkish-communities.html

Στο δημοσίευμα της Mail online αναφέρθηκε ότι η κυβέρνηση της Theresa May,  είναι δεσμευμένη με την υπόσχεση του Gordon Brown και με την σημαντική πρόσθεση της … ουράς (σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Φόρειν ΄Οφις) ότι αυτό μόνο αν φθάσουν σε μια συμφωνία και περάσει με δημοψηφίσματα από αμφότερες τις κοινότητες.
‘A Foreign Office spokesman told the Mail Online: ‘We are still committed to that. We will offer almost half of the sovereign base area but only if a deal is reached and passed by referendums in both communities’.

Επίσης το δημοσίευμα έλεγε ότι «η μεταβίβαση της γης αυτής κυρίως χωριά και χωράφια των Ελληνοκυπρίων δεν θα επηρεάσει της βρετανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Επανήλθαν και τώρα ενόψει της νέας Γενεύης (καθορισμένης να ξεκινήσει  στις 28 Ιουνίου 2017) μέσω του Βρετανού πρέσβη στην Άγκυρα κ. Richard  Moore στις οποίες πρόσθεσε και τα δικά του ο συνάδελφός του ΄Υπ. Αρμοστής της Βρετανίας στην Λευκωσία κ. Matthew Kidd.

http://www.sigmalive.com/news/kypriako/438393/oi-vretanoi-prosferoun-edafos-vaseon-an-lythei-to-kypriako#.dpuf

Παραθέτω τώρα δύο άρθρα μου που δημοσιεύθηκαν στην ιστορική εφημερίδα Σημερινή (όταν ήταν ακόμα καθημερινή) και στα Νέα Λονδίνου και Ελευθερία Λονδίνου και που αναρτήθηκαν και σε πολλές ιστοσελίδες.   Το ένα ημερομηνίας 5.11.2016: Να επιστραφεί η βάση Δεκέλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν από τη λύση –Βάσεις: βρετανικό δόλωμα» και το δεύτερο ημερ. 30.11.2016 με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Κύπρο του νέου υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας  Boris Johnson  και πάλιν με τίτλο « Να επιστραφεί η Δεκέλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν τη λύση».

Τα παραθέτω για τις ιστορικές λεπτομέρειες.

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος/συγγραφέας – Λονδίνο 18.6.2017

Βάσεις: Βρετανικό δόλωμα

http://www.sigmalive.com/simerini/news/376816/vaseis-vretaniko-doloma

Description: Description: Description: Description: https://1.bp.blogspot.com/-BZ7kPOcdlBs/WDRgVWbtTGI/AAAAAAACbCQ/IFk1ZMV4EJ0UyG_XrtILZG9XuEqlcdMPQCLcB/s320/image001.jpg
Να επιστραφεί η Βάση Δεκέλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν από τη λύση.

Τη βάση Δεκέλειας οι Βρετανοί δεν τη χρειάζονται από πολύ πριν από το 1974, όμως δεν τολμούν να την επιστρέψουν στην ΚΔ, όπως υποχρεούνται και είναι δεσμευμένοι να κάνουν για όσες περιοχές δεν χρειάζονται, γιατί είναι εγκλωβισμένοι στις φιλοτουρκικές τους θέσεις

«Πέραν του… άδωρου δώρου που μας προτείνουν, δεν μας είπαν ποτέ από το 2004 ποιες είναι αυτές οι εκτάσεις των 50 τόσων τετραγωνικών μιλίων που θέλουν να επιστρέψουν»

Ακούσαμε στις ειδήσεις (3.11.2016) για τις δηλώσεις της Βαρώνης Γκόλτι στη Βουλή των Κοινοτήτων (που έγιναν στις 27.10.2016), ότι η Βρετανία θα μας επιστρέψει μέρος των περιοχών των «κυρίαρχών» της βάσεων, αν δεχθούμε τη «λύση». Δεν είναι η πρώτη φορά που από το 2004 οι Βρετανοί φανερά προσπαθούν να μας ελκύσουν να δεχθούμε το τρικέφαλο διζωνικό δικοινοτικό ομόσπονδο τέρας που ονομάζουν «λύση» του Κυπριακού, με το οποίο θα μετατραπούν ουσιαστικά σε… σεΐχηδες οι Κύπριοι από τα πλούτη που θα επιφέρει αυτή η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προσφέροντάς μας ως δώρον άδωρον την παραχώρηση της μισής σχεδόν έκτασης των βρετανικών «κυρίαρχων» περιοχών των βάσεων, που πήραν από το 1960. Επικαλούμενοι τις σκόπιμες και επιτήδειες «μελέτες» του ξενοκίνητου ΠΡΙΟ Νορβηγίας, που εργολαβικά πληρώνεται για να κάνει πλύση εγκεφάλου των Κυπρίων και κυρίως των νέων μας, να δεχθούν τη διάλυση της πατρίδας τους.

Προσφορά με παρασκήνιο

Αυτή η… γενναία προσφορά εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, όμως, έχει κάποιο παρασκήνιο. Κατ’ αρχάς η σκέψη αυτή για επιστροφή εδαφών ξεκίνησε τουλάχιστον από το τέλος της δεκαετίας του 1960, όταν κατάλαβαν πλέον ότι η βάση της Δεκέλειας δεν τους ήταν αναγκαία, και ήδη είχαν αρχίσει από πιο νωρίς να επιστρέφουν στην Κυπριακή Δημοκρατία (σύμφωνα με τη δέσμευσή τους το 1960 να επιστρέφουν στην ΚΔ όσες περιοχές δεν θα χρειάζονταν) διάφορες άλλες περιοχές που είχαν πάρει ως «retained sites», που δεν περιλαμβάνονταν στις «κυρίαρχές» τους περιοχές.

Μετά τις δύο τουρκικές εισβολές του 1974, και ενόσω η κυπριακή κυβέρνηση από το 1973 είχε εντατικοποιήσει τις απαιτήσεις της για πληρωμή των οφειλών της Βρετανίας για τις διευκολύνσεις που της παρέχει η Δημοκρατία και τις οποίες είχε σταματήσει να πληρώνει (η Βρετανία) από το 1965, είχαν αποφασίσει σε Αναθεώρηση των Αμυντικών τους Δαπανών να εγκαταλείψουν ΠΛΗΡΩΣ τις «κυρίαρχες» βάσεις στην Κύπρο. Όμως, κατόπιν πιέσεων από τον Αμερικανό Υπ. Εξωτερικών Δρα Χένρι Κίσινγκερ, πείσθηκαν να τις κρατήσουν (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1974) και βέβαια με το αζημίωτο εκ μέρους των Αμερικανών, που ήθελαν να τις χρησιμοποιούν…

Τουρκικές απαιτήσεις

Ο λόγος που μετά το 1965 τερμάτισαν την οικονομική βοήθεια προς την Κυπριακή Δημοκρατία, που είχαν συμφωνήσει να πληρώνουν κάθε πέντε χρόνια, ήταν γιατί εκμεταλλεύθηκαν τις τουρκικές απαιτήσεις. Που ζητούσαν οι Τουρκοκύπριοι σε τέτοια περίπτωση να έπαιρναν το… μερίδιό τους, στους θυλάκους που είχαν μαζευτεί μετά το αποτυχημένο τουρκικό πραξικόπημα του 1964, για ανατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντικατάστασή της με δύο ομόσπονδα συνιστώντα κράτη. Οι Τούρκοι και Τουρκοκύπριοι προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησαν να προβάλλουν το αίτημα ότι, σε οποιαδήποτε περίπτωση αποχώρησής τους από τη βάση Δεκέλειας, αυτή να δοθεί σε αυτούς.

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 με αρχές του 1980 στο Υπουργείο Άμυνας έγιναν, ξανά, διάφορες βολιδοσκοπήσεις για περιορισμό των Αμυντικών Δαπανών και στο πλαίσιο εκείνο επανήλθε η πρόταση απαλλαγής αρκετών τετραγωνικών μιλίων των «κυρίαρχων» βρετανικών περιοχών στην Κύπρο. Όταν και σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν την επιστροφή των εδαφών αυτών για να μας ελκύσουν να δεχθούμε τη «λύση» της τουρκικής διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας (που είχαν υιοθετήσει και οι ίδιοι ως ΛΥΣΗ του Κυπριακού από τις 16 Αυγούστου 1974 και είχαν εξασφαλίσει και την υποστήριξη προς αυτήν από τον Δρα Χ. Κίσινγκερ, σε συνάντησή τους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις 27.8.1974).

Έγιναν κάποιες μελέτες και ένας αξιωματούχος στο Υπ. Άμυνας έγραψε ο άνθρωπος ότι ουσιαστικά η σκέψη αυτή ήταν ειρωνεία, εφόσον τα εδάφη που πρότειναν οι συνάδελφοί του ως δόλωμα για μας, ήδη μας ανήκαν, ήσαν δικά μας!

Μεταμορφώσεις μιας ιδέας

Η σκέψη γι’ αυτό το δόλωμα, λοιπόν, για να δεχθούμε την όποια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας βγήκε στην επιφάνεια το 2004 με την εισαγωγή του δικού τους «Σχεδίου Ανάν», που ετοιμάστηκε τότε και με συμμετοχή κάποιων δικών μας.

Το οποίο ήταν απότοκο των προηγούμενων σχεδίων τους που πρωτοεμφανίστηκαν κατ’ αρχάς ως τάχατες «Αμερικανο-Καναδο-Βρετανικό» σχέδιο και επί προεδρίας Γιώργου Βασιλείου ως «Ιδέες Γκάλι», αφού κατάφεραν τελικά να περάσουν σε επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ με το ψήφισμα 649/90 τη Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία. Την οποία απέτυχαν να εμπεδώσουν επί Προέδρου Σπύρου Κυπριανού, εξ ου και αναζητούσαν έναν «ευέλικτο» αντικαταστάτη του, που να τη δεχόταν. Και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Γιώργου Βασιλείου…

Έκτοτε, λοιπόν, από το 2004 κάθε τρεις και μία, μας το επαναλαμβάνουν, είτε στη Βουλή των Κοινοτήτων, είτε στη Βουλή των Λόρδων, είτε σε άλλες δηλώσεις τους.

Δώρον άδωρον

Η πραγματικότητα είναι ότι τη βάση Δεκέλειας δεν τη χρειάζονται από πολύ πιο πίσω από το 1974, όμως δεν τολμούν να την επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως υποχρεούνται και είναι δεσμευμένοι να κάνουν για όσες περιοχές δεν τις χρειάζονται. Έμειναν εγκλωβισμένοι στις δικές τους φιλοτουρκικές θέσεις και έκτοτε δεν την επιστρέφουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό, όπως ο ίδιος ο τότε Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Τζέιμς Κάλαχαν είπε στη συνεδρία στο Φόρεϊν Όφις στις 10 Σεπτεμβρίου 1974, όταν συσκέπτονταν -αφού συνεργάστηκαν με τον Ετσεβίτ για τις δύο τουρκικές εισβολές- για την αποσύνδεσή τους από το Κυπριακό και κατά πόσο αυτό θα σήμαινε και εγκατάλειψη των βάσεων.

Είπε ο Κάλαχαν: «Αν αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε τη Βάση Δεκέλειας, οι Τούρκοι θα απαιτούν αυτή να δοθεί σ’ αυτούς». Αλλά, όπως πρόσθεσε επίσης ο Κάλαχαν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στις Συνθήκες, θα πρέπει να παραδώσουν τις βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία…

Και έτσι, επειδή αφενός δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν τους Τούρκους και αφετέρου αρνούνται να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους έναντι της ΚΔ, παρακαλούν για μια όποια λύση για μας, για να απελευθερωθούν και εκείνοι από τις μισές εκτάσεις των βάσεών τους και κυρίως της Δεκέλειας. Οι στρατιωτικές και άλλες τους ανάγκες καλύπτονται με τη βάση Ακρωτηρίου-Επισκοπής, εγκαταστάσεις στο Τρόοδος και τον κατασκοπευτικό σταθμό Αγίου Νικολάου.

Το δεσμευτικό έγγραφο του 1960 στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δεσμευμένο να επιστρέψει όσα εδάφη δεν χρειάζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως:

APPENDIX P –  FUTURE OF SOVEREIGN BASE AREAS

Δωρεές με ξένα χωράφια

Όμως, πέραν του… άδωρου δώρου που μας προτείνουν, δεν μας είπαν ποτέ από το 2004 ποιες είναι αυτές οι εκτάσεις των 50 τόσων τετραγωνικών μιλίων που θέλουν να επιστρέψουν στους Κυπρίους και γιατί μετά τη λύση, οπόταν δεν θα είναι στην ΚΔ που θα τις επιστρέψουν, αλλά στο τρικέφαλο τέρας της ΔΔΟ!
Η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει να μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται τίμια. Γι’ αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο (ενόσω παραμένει ενωμένο!), οφείλει να επιστρέψει τη Βάση Δεκέλειας εξ ολοκλήρου -δηλαδή τη μία από τις δύο «κυρίαρχες» βάσεις του- στην Κυπριακή Δημοκρατία όπως είναι δεσμευμένο να κάνει, και να αφήσει τις φιλοφρονητικές υποσχέσεις για… δόλωμα και δωρεές με ξένα χωράφια, για να ικανοποιεί τους Τούρκους και τα συμφέροντά τους.

Σημ.: Το μόνο πρόβλημα σε περίπτωση επιστροφής των περιοχών Δεκέλειας, όπως λένε τα αποδεσμευμένα βρετανικά έγγραφα των δεκαετιών 1970/80 του Υπ. Άμυνας της Βρετανίας, θα είναι ο κατασκοπευτικός σταθμός Αγίου Νικολάου, λόγω των πολύπλοκων και άκρως σημαντικών εγκαταστάσεών του. Η μετακίνηση του οποίου θα συνεπάγεται τέτοιες δυσκολίες, αν δεν είναι εντελώς αδύνατη, οπόταν θα χρειαστεί ειδική συμφωνία για την παραμονή του εκεί που βρίσκεται…

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ Η  ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ‘ΛΥΣΗ’

Published on 30/11/2016 by taneadiaspora and Simerini
Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Κύπρο του Τζόνσον

Ο νέος Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας της Βρετανίας  κ. Μπόρις Τζόνσον [μαζί με τον Τούρκο πρωθυπουργό Yildirim δεξιά], επισκέπτεται την Κύπρο.  Δεν γνωρίζουμε  τα ‘talking points’  που του ετοίμασαν οι  ειδικοί για το Κυπριακό στο Υπουργείο του,  για το τι θα πει πίσω από κλειστές πόρτες στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τι θα δηλώσει αν καλεστεί,  δημόσια  στους δημοσιογράφους,  εκτός βεβαίως του  κλισέ ότι  ‘η Βρετανία υποστηρίζει την  διαδικασία των συνομιλιών – της κυπριακής ιδιοκτησίας λύση – και είναι έτοιμη να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην ‘επίλυση’ του προβλήματος’.

Ενα ‘πρόβλημα’ που η ίδια δημιούργησε. Αυτό δεν το λένε, όπως και ότι ουδέποτε υπήρξε ‘κυπριακής ιδιοκτησίας’ η τουρκο-βρετανική δι-κοινοτική, δι-ζωνική ομοσπονδία και που και αυτό οι ίδιοι το σοφίστηκαν κάπου την περίοδο της προεδρίας Δ. Χριστόφια αλλά συγκεκριμένα τι είχε πρώτο-δηλώσει  ο σύμμαχος του Αττίλα Τζέιμς Κάλλαχαν (Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας της ‘εγγυήτριας’ Βρετανίας)  στις 15 Αυγούστου 1974…

Εκείνο που πολύ πιθανόν, μπορεί επίσης, να επαναλάβει ο κ. Τζόνσον  είναι την ‘γενναιόδωρη’ προσφορά της χώρας του να μας επιστρέψει κάπου 50%  των δικών μας εδαφών που κράτησαν το 1960 ως ‘κυρίαρχες περιοχών των βρετανικών βάσεων’.

Γι΄αυτό  θυμίζουμε  το πρόσφατο άρθρο μας στην Σημερινή 5 Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Βάσεις: Βρετανικό δόλωμα», θέτοντας επιστροφή της Δεκέλειας  πίσω στην Κυπριακή Δημοκρατία ΠΡΙΝ ΤΗΝ ‘ΛΥΣΗ’ και όχι να μας δελεάζουν με μια τέτοια χειρονομία (που χρονολογείται από το τέλος της δεκαετίας του 1970 σύμφωνα με τα αποδεσμευμένα βρετανικά επίσημα έγγραφα του Υπ. ΄Αμυνας της Βρετανίας) να δεχθούμε την όποια λύση διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Που,  ειρωνικά  το ίδιο το Φόρειν ΄Οφις- το οποίο  ηγείται σήμερα ο κ. Τζόνσον – τροχοδρόμησε από την επομένη της δεύτερης τουρκικής εισβολής το 1974. Αφού ενσυνείδητα επέτρεψε ο τότε Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Τζέιμς Κάλλαχαν τις δύο τουρκικές εισβολές  συμφωνώντας με τις τουρκικές θέσεις.

΄Οχι για επαναφορά της ‘νόμιμης τάξης’ αλλά για αλλαγή του στάτους της Κυπριακής Δημοκρατίας! Κατ΄ομολογία του ιδίου του Τζέιμς Κάλλαχαν στην Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 1976… Δηλαδή παραβιάζοντας ακόμα και την περιβόητη ‘Συνθήκη Εγγυήσεως’ που επικαλέστηκε ο σφαγέας Ετσεβίτ για τα εγκλήματά του που συνεχίζονται για 42 χρόνια…

http://www.sigmalive.com/simerini/news/376816/vaseis-vretaniko-doloma

Επαναλαμβάνουμε από το άρθρο μας της 5.11.2016:

«Τη βάση Δεκέλειας οι Βρετανοί δεν τη χρειάζονται από πολύ πριν από το 1974, όμως δεν τολμούν να την επιστρέψουν στην ΚΔ, όπως υποχρεούνται και είναι δεσμευμένοι να κάνουν για όσες περιοχές δεν χρειάζονται, γιατί έμειναν εγκλωβισμένοι στις δικές τους φιλοτουρκικές θέσεις και έκτοτε δεν την επιστρέφουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό, όπως ο ίδιος ο τότε Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Τζέιμς Κάλαχαν είπε στη συνεδρία στο Φόρεϊν Όφις στις 10 Σεπτεμβρίου 1974, όταν συσκέπτονταν -αφού συνεργάστηκαν με τον Ετσεβίτ για τις δύο τουρκικές εισβολές- για την αποσύνδεσή τους από το Κυπριακό και κατά πόσο αυτό θα σήμαινε και εγκατάλειψη των βάσεων.

Είπε ο Κάλαχαν: «Αν αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε τη Βάση Δεκέλειας, οι Τούρκοι θα απαιτούν αυτή να δοθεί σ’ αυτούς». Αλλά, όπως πρόσθεσε επίσης ο Κάλαχαν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στις Συνθήκες, θα πρέπει να παραδώσουν τις βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία… Και έτσι, επειδή αφενός δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν τους Τούρκους και αφετέρου αρνούνται να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους έναντι της ΚΔ, παρακαλούν για μια όποια λύση για μας, για να απελευθερωθούν και εκείνοι από τις μισές εκτάσεις των βάσεών τους και κυρίως της Δεκέλειας. Οι στρατιωτικές και άλλες τους ανάγκες καλύπτονται με τη βάση Ακρωτηρίου-Επισκοπής, εγκαταστάσεις στο Τρόοδος και τον κατασκοπευτικό σταθμό Αγίου Νικολάου…»

Ο λόγος δε που μετά το 1965 τερμάτισαν την οικονομική βοήθεια προς την Κυπριακή Δημοκρατία, που είχαν συμφωνήσει να πληρώνουν κάθε πέντε χρόνια, καλύπτοντας έτσι τις διευκολύνσεις που τους προσφέρονται (και που το 1973 είχαν φθάσει τα 73 εκατομμύρια λίρες – φανταστείτε πόσα χρωστούν μέχρι σήμερα!)  ήταν γιατί και τότε, εκμεταλλεύθηκαν τις τουρκικές απαιτήσεις. Που σε τέτοια περίπτωση οι Τούρκοι ζητούσαν να έπαιρναν το… μερίδιό τους, στους θύλακες που είχαν μαζευτεί μετά το αποτυχημένο τουρκικό πραξικόπημα του 1964, για ανατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντικατάστασή της με δύο ομόσπονδα συνιστώντα κράτη.

Οι Τούρκοι και Τουρκοκύπριοι προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησαν να προβάλλουν το αίτημα ότι, σε οποιαδήποτε περίπτωση αποχώρησής τους από τη βάση Δεκέλειας, αυτή να δοθεί σε αυτούς…

Να επιστρέψουν λοιπόν, την βάση Δεκέλειας και ότι άλλα εδάφη δεν χρειάζονται και δεν χρειάζονταν εδώ και δεκαετίες, ΤΩΡΑ, στην υφιστάμενη Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είναι υποχρεωμένοι βάση της συμφωνίας που δέχθηκαν το 1960,  και όχι  να μας εμπαίζουν προς το συμφέρον των Τούρκων, στο νέο μόρφωμα που επιδιώκουν να μας επιβάλουν από το 1974…

http://www.sigmalive.com/news/opinions_sigmalive/438500/vretaniko-doloma-ksana-gia-na-dexthoume-tin-opoia-lysi#.dpuf

Θεόδωρος Καρυώτης:

19/06/2017 Σχολιάστε
Προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά:
Η Προκήρυξη (Proclamation) της ΑΟΖ των ΗΠΑ έγινε με Προεδρικό Διάταγμα, 533 λέξεων, στις 10 Μαρτίου
1983:
Θα ήταν πολύ χρήσιμο η ανακήρυξη της Ελληνικής ΑΟΖ να πραγματοποιηθεί, επίσης, με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με ένα χρονοβόρο νομοσχέδιο.

Created with GIMP

Κατηγορίες:ΑΟΖ

«Ο Πρωθυπουργός ανακήρυξε ΑΟΖ χθες στη Θεσσαλονίκη! Τι σημαίνει η δήλωση του Τσίπρα.»

16/06/2017 1 Σχολιο

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου προβαίνουν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ. Φωτογραφία ΧΡ. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣΟ Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου προβαίνουν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ. Φωτογραφία ΧΡ. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ

Γράφει ο Θεόδωρος Καρυώτης

Πραγματοποιήθηκε χθες (15 Ιουνίου 2017) στη Θεσσαλονίκη η τριμερής διάσκεψη Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. Στο τέλος έγιναν δηλώσεις και από τους τρεις ηγέτες αλλά προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα που ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Πιθανά νέα κοιτάσματα τόσο στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, του Ισραήλ αλλά και της Ελλάδας δίνουν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προοπτική».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, εκτός εάν ήταν μέρος μια δημιουργικής ασάφειας.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός έλαβε χώρα όταν ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του υποστηρίζει την δημιουργία του αγωγού East Med, λέγοντας:

«Φυσικά, η ιδέα του αγωγού East Med θα είναι μια επανάσταση. Είχαμε προκαταρκτικές μελέτες, φαίνεται πολλά υποσχόμενη και θα εξετάσουμε περαιτέρω”.

Ο Νετανιάχου βάζοντας την υπογραφή του για την κατασκευή του αγωγού East Med έθαψε την αμερικανική πρόταση ότι ο αγωγός πρέπει να περάσει μέσω της Τουρκίας. Φαίνεται ότι πήρε το πράσινο φως από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρεξ Τίλερσον, που ανακάλεσε την απόφαση της κυβέρνησης Ομπάμα για την δημιουργία αγωγού που θα περνάει από το Ισραήλ στην Τουρκία.

Αυτή ήταν η 3η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής των τριών χωρών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.

Φαίνεται ότι η συνεργασία των τριών κρατών έχει πλέον μπει σε σωστές βάσεις και η συνεργασία τους στους τομείς ενέργειας, περιβάλλοντος, έρευνας, ψηφιακής τεχνολογίας και οικονομίας βρίσκονται στο σωστό δρόμο. Στη Σύνοδο, που λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη περίοδο, συζητήθηκαν, εκτός από το Κυπριακό και το Παλαιστινιακό, τα θέματα που έχουν σχέση με τα προβλήματα με το Κατάρ, την κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Ίσως το πιο σημαντικό είναι αυτό που δεν ανακοινώθηκε που έχει σχέση με τα θέματα εθνικής ασφάλειας των τριών κρατών. Μετά από τη δραματική αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ πριν από έξι χρόνια, η Ελλάδα ανησύχησε ότι εάν το Ισραήλ και η Τουρκία εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, η Ελλάδα θα πληρώσει ένα τίμημα. Το Ισραήλ ήταν συνεπές στις προσπάθειές του, μεταξύ των οποίων και στις πρόσφατες συναντήσεις, να ανακουφίσει αυτές τις ανησυχίες, τονίζοντας ότι η σχέση του με την Ελλάδα είναι υγιής και δεν θα διακυβευτεί από τις επαφές του με την Τουρκία.

Από την ισραηλινή πλευρά, οι πρόσφατες εξελίξεις με την Ελλάδα και την Κύπρο αποτελούν μια win-win κατάσταση που κερδίζει. Η ενίσχυση των δεσμών με τις χώρες αυτές δημιουργεί ένα νέο γεωπολιτικό μπλοκ που θα μπορούσε, σε κάποιο βαθμό, να αντισταθεί στην Τουρκία. Αυτό το μπλοκ έχει τόσο στρατιωτική όσο και πολιτική σημασία.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη τώρα να βοηθήσει το Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κύπρος υποστηρίζει σχεδόν αυτόματα την ελληνική θέση, η οποία δίνει στους Έλληνες διπλή ψήφο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι ισχυρότερες ισραηλινές σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν για να ενθαρρύνουν την Τουρκία να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Ιερουσαλήμ.

Μετά το πέρας των κοινών δηλώσεων Νετανιάχου, Τσίπρα, Αναστασιάδη, ο πρόεδρος της Κύπρου, με ιδιαίτερα εύθυμη διάθεση, ευχήθηκε να ξαναδεί στην Μεγαλόνησο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ:

«Ανυπομονώ να σας δω ξανά στην Κύπρο και φυσικά ελπίζω με φόρμα και όχι με γραβάτες ή κουστούμια τότε» είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. «Οκ» απάντησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαμογέλασε και ο Ν. Αναστασιάδης συνέχισε: «Ο Αλέξης μας έχει υποσχεθεί κάποτε ότι ίσως φορέσει γραβάτα. Για να δούμε…» είπε γελώντας.

Μακάρι να έχει ανοίξει μια χαραμάδα ελπίδας την ίδια ημέρα που, στο Λουξεμβούργο, η Ελλάδα εξασφάλισε το κλείσιμο της αξιολόγησης και την εκταμίευση ποσού 8,5, δισ. ευρώ, περίπου 1.1 δισ. ευρώ παραπάνω από τα 7,4 δισ. ευρώ που θα μας έδιναν. Ένα μικρό ποσόν από αυτό θα μπορούσε να δοθεί για την δημιουργία του μηχανισμού της ΑΟΖ που τόσο πολύ περιμένει ο λαός μας.

http://mignatiou.com/2017/06/o-prothipourgos-anakirixe-aoz-chthes-sti-thessaloniki-ti-simeni-i-dilosi-tou-tsipra/

«Γιάννης- Βασίλης Γιαϊλαλί: Η Γενοκτονία συνεχίζεται!»

16/06/2017 Σχολιάστε

Ο Γιάννης- Βασίλης Γιαϊλαλί δικάζεται.Peace Activist Yaylalı! Yaylali’yi Susturamazsiniz! Арестован наш соотечественник Яйлали!

Θ. Μαλκίδης

Γιάννης- Βασίλης Γιαϊλαλί: Η Γενοκτονία συνεχίζεται!

Ο Γιάννης- Βασίλης Γιαϊλαλί γεννήθηκε το 1974 στην Πάφρα της Σαμψούντας, από γονείς ελληνικής καταγωγής από τον Πόντο και την Κύπρο, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Corporate Watch. Μεγάλωσε σε ένα φασιστικό περιβάλλον όπου οι Έλληνες, οι Αρμένιοι, οι Κούρδοι ήταν ανεπιθύμητοι, ενώ το 1994 υπηρέτησε στον τουρκικό στρατό, όπου, όπως ανέφερε, υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας εγκλημάτων των Τούρκων εναντίον των Κούρδων. Λίγους μήνες μετά την υποχρεωτική στράτευσή του και έχοντας τραυματιστεί πιάστηκε αιχμάλωτος από το PKK. Ωστόσο η συμπεριφορά των ανταρτών απέναντι του ανέτρεψε τα μέχρι τότε πιστεύω του. Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του ο πατέρας του πήγε στο γενικό επιτελείο στην Άγκυρα, όπου του είπαν πως είναι Έλληνας και ότι Αρμένιοι και Έλληνες βοηθάνε το PKK, οπότε να μην ψάχνει για τον γιο του.

Ο ίδιος ο Γιαϊλαλί έλεγε χαρακτηριστικά: «Είμαι θύμα του πολέμου που συνεχίζεται στο Κουρδιστάν. Το 1994, ενώ υπηρετούσα σε μια μονάδα κομάντο του τουρκικού στρατού στο Σίρνακ, σε μια μάχη τραυματίστηκα και έπεσα αιχμάλωτος στα χέρια του ΡΚΚ. Ενημέρωσα την οικογένειά μου ότι είμαι αιχμάλωτος και οι δικοί μου πήγαν στο στρατολογικό γραφείο της Πάφρας του Πόντου. Εκεί οι αρμόδιοι τους είπαν “δεν υπάρχει τέτοιος στρατιώτης καταγεγραμμένος στις τάξεις του τουρκικού στρατού”. Όταν άρχισε η οικογένειά μου να αναζητεί λύση για την επιστροφή μου στο σπίτι, κι όταν άρχισα να δηλώνω αντίθετος με τον πόλεμο, οι Δυνάμεις Ασφαλείας τους προειδοποίησαν λέγοντας: “Έχουμε ερευνήσει την οικογένειά σας και ξέρουμε ότι είστε Έλληνες. Αν συνεχίσετε να αναζητείτε τρόπους για την επιστροφή του γιου σας, θα έχετε προβλήματα”. Αν πέθαινα, θα παρέμενα Τούρκος. Όταν όμως η οικογένειά μου αναζητούσε τρόπους επιστροφής μου και άρχισε να ενοχλεί το κράτος, τότε ανακάλυψαν ότι είμαι “Έλληνας”».

Το PKK τον άφησε ελεύθερο τον Δεκέμβριο του 1996, μετά από δυο χρόνια και τρεις μήνες. Εκτοτε, ο Γιαϊλαλί ο οποίος άλλαξε το όνομά του από Ιμπραχίμ σε Γιάννης- Βασίλης, έχει «αφιερωθεί» στον αγώνα για την ελευθερία των Κούρδων και των Ποντιόφωνων και είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση για άρθρα που είχε γράψει.

Η νέα δίωξη και η φυλάκιση την 22α Απριλίου του Γιάννη- Βασίλη Γιαϊλαλί,  είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η Γενοκτονία δεν σταμάτησε το 1922- 1923, αλλά συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Γιάννης- Βασίλης Γιαϊλαλί οποίος είναι σε απομόνωση για περίπου δύο μήνες σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Ελατζίκ, δικάζεται στις 26 Οκτωβρίου με τις κατηγορίες  διάδοσης «τρομοκρατικής» προπαγάνδας υπέρ του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και της προσβολής του Κεμάλ και του Ερντογάν!

 Ο Γιαϊλαλί είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της αφύπνισης των λαών που ζουν στην Τουρκία, ένας αγωνιστής των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του λόγου στην Τουρκία και αποτελεί φωνή ανάδειξης των εγκλημάτων που σημειώθηκαν εναντίον των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Κούρδων και των άλλων λαών. Καλούμαστε όλοι να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να απελευθερωθεί  και όλοι οι συναγωνιστές μας για την ελευθερία.

Καλούμε τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τους Ευρωβουλευτές, τα κόμματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τους συνδικαλιστικούς φορείς δημοσιογράφων, μέσων ενημέρωσης, εκδοτών και φορείς εργαζόμενων, καθώς και σε κάθε δημοκράτη αντιφασίστα, αντικεμαλικό πολίτη, να απαιτήσει το αυτονόητο. Την Ελευθερία και τη Δημοκρατία.

Είναι καθήκον μας για έναν άνθρωπο  όπως ο Γιάννης- Βασίλης Γιαϊλαλί που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων, των Ασσυρίων και των Αρμενίων, για την ελευθερία των Κούρδων. Ένας αγώνας που έχει συνέπεια,  για να συνεχίσει να είναι μαζί μας στον κοινό μας αγώνα μέχρι την τελική νίκη.

Λευτεριά στον Γιάννη- Βασίλη Γιαϊλαλί!

Η διεύθυνση Γιάννη- Βασίλη Γιαϊλαλί στη φυλακή για επιστολές συμπαράστασης.

Κατηγορίες:Διεθνή, Εθνικά
Αρέσει σε %d bloggers: